ReadyPlanet.com

 หน้ารวมกระทู้ > เด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัย


อยากทราบการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา

ผู้ตั้งกระทู้ คุณแม่มือใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-21 15:31:42 IP : 203.114.104.30


[1]

ความเห็นที่ 1 (745711)

สวัสดีครับคุณแม่มือใหม่

เด็กปฐมวัยคือเด็กอายุ ๓-๕ ปี พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และการพัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที เอาว่าผมขอเอาเรื่องพัฒนาการในทุกด้านอันประกอบด้วยด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์และจิตใจ,ด้านสังคม, และด้านสติปัญญา เป็นอันว่าครบทุกด้านเลยครับ คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี มีดังนี้

เด็กอายุ ๓ ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้

                l                รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว

                l                เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้

                l                เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

                l                ใช้กรรไกรมือเดียวได้

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก

                l                ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม

                l                กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง

พัฒนาการด้านสังคม

                l                รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง

                l                ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)

                l                เล่นสมมติได้

                l                รู้จักรอคอย

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                สำรวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้

                l                บอกชื่อของตนเองได้

                l                ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

                l                สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้

                l                สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ

                l                ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้

                l                รู้จักใช้คำถาม อะไร?

                l                สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ

                l                อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว

 

เด็กอายุ ๔ ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้

                l                รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง

                l                เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้

                l                เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้

                l                ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้

                l                กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

                l                เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น

                l                ชอบท้าทายผู้ใหญ่

                l                ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ

พัฒนาการด้านสังคม

                l                แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง

                l                เล่นร่วมกับคนอื่นได้

                l                รอคอยตามลำดับก่อน-หลัง

                l                แบ่งของให้คนอื่น

                l                เก็บของเล่นเข้าที่ได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                จำแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้

                l                บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้

                l                พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ

                l                สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

                l                สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

                l                รู้จักใช้คำถาม ทำไม?

เด็กอายุ ๕ ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้

                l                รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง

                l                เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว

                l                เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้

                l                ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด

                l                ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ

                l                ยืดตัว คล่องแคล่ว

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

                l                ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

                l                ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง

พัฒนาการด้านสังคม

                l                ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

                l                เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้

                l                พบผู้ใหญ่ รู้จักไหว้ ทำความเคารพ

                l                รู้จักขอบคุณ เมื่อรับของจากผู้ใหญ่

                l                รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนก และ จัดหมวดหมู่สิ่งของได้

                l                บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้

                l                พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

                l                สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้

                l                สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่

                l                รู้จักใช้คำถาม ทำไม?อย่างไร?

                l                เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม

                l                นับปากเปล่าได้ถึง ๒๐

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2006-12-22 16:56:49 IP : 58.8.184.80


ความเห็นที่ 2 (1286000)

อยากรู้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านการเขียน

เร็วหน่อยนะคะจะทำรายงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ตอบเร็วหน่อยก็ดีคะ วันที่ตอบ 2007-12-03 17:04:42 IP : 222.123.214.31


ความเห็นที่ 3 (1476296)
กำลังหาข้อมูลทำรายงานน่ะครับ แต่มันเป็นเฉพาะเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ น่ะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น รายงานเเบบนี้ยุ่งยากจัง วันที่ตอบ 2008-06-10 21:26:31 IP : 58.8.141.8


ความเห็นที่ 4 (2934386)

อยากเป็นครูอนุบาล..ทำยังดีคะ

ต้องเรียนสายไหน  เเล้วที่เรียนมีที่ไหนบ้าง (มหาลัย)

ที่ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น อนาคตเเม่พิมพ์ วันที่ตอบ 2009-01-17 20:10:47 IP : 118.173.119.212


ความเห็นที่ 5 (3027358)

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ข้อมูล

---  แต่อยากได้ข้อมูลพัฒนาเด็กด้านศิลปะทุกๆด้าน

ผู้แสดงความคิดเห็น pea วันที่ตอบ 2009-06-25 10:22:54 IP : 202.29.39.1


ความเห็นที่ 6 (3027919)

ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบรูพาคณะศึกษาศาตร์เอกการสอนปฐมวัย

ต้องการคำปรึกษาเก่ยวกับเรื่องเรียนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนาคตของชาติ//mod วันที่ตอบ 2009-06-25 23:37:03 IP : 202.28.78.138


ความเห็นที่ 7 (3089818)

อยากได้วิจัย 5 บท เกี่ยวกับกิจกรรมการเล่านิทานที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยนะค่ะ  พอดีเรียนเอกปฐมวัย ทำมัยมันยากมากเลยค่ะ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กิ๊ปเก๋บลูเดก้า (koonkathi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-21 22:22:38 IP : 118.174.96.18


ความเห็นที่ 8 (3090054)
อยากวิธีการดูแลเด็กบริบาลค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ซาซ่า (www-dot-yah_014-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 19:18:14 IP : 113.53.119.84


ความเห็นที่ 9 (3090288)

ต้องการทราบเกี่ยวกับความสามารถในการฟังของเด็กปฐมวัยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิงหญิง วันที่ตอบ 2010-01-30 23:14:21 IP : 118.172.169.122


ความเห็นที่ 10 (3092960)

ต้องการทราบสาเหตุของการเลือกประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย

ผู้แสดงความคิดเห็น jun (tipwon_-at-hotmill-dot-com-dot-)วันที่ตอบ 2010-08-03 21:24:19 IP : 124.121.142.113


ความเห็นที่ 11 (3095111)
อยากรู้ว่าครูปฐมวัยที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูได้หรืไม่  อย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น r,ree (r-dot-ree-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-11-25 11:47:29 IP : 10.250.140.54,


ความเห็นที่ 12 (3097813)
พัฒนาด้านร่างกายมีกี่ลักษณะอะไรบ้างและมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กปฐมวัย วันที่ตอบ 2011-08-08 17:33:16 IP : 118.172.145.255


ความเห็นที่ 13 (3097893)

อยากได้ข้อมูลและตัวอย่างของการทำแฟ้มมาตรฐานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (lin-doraemon-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-21 12:06:02 IP : 125.26.72.243[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.