ReadyPlanet.com


เด็กปฐมวัย


อยากทราบการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา


ผู้ตั้งกระทู้ คุณแม่มือใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2006-12-21 15:31:42 IP : 203.114.104.30


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (745711)

สวัสดีครับคุณแม่มือใหม่

เด็กปฐมวัยคือเด็กอายุ ๓-๕ ปี พัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และการพัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต้องพาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที เอาว่าผมขอเอาเรื่องพัฒนาการในทุกด้านอันประกอบด้วยด้านร่างกาย, ด้านอารมณ์และจิตใจ,ด้านสังคม, และด้านสติปัญญา เป็นอันว่าครบทุกด้านเลยครับ คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี มีดังนี้

เด็กอายุ ๓ ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้

                l                รับลูกบอลด้วยมือและลำตัว

                l                เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้

                l                เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

                l                ใช้กรรไกรมือเดียวได้

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก

                l                ชอบที่จะทำให้ผู้ใหญ่พอใจและได้คำชม

                l                กลัวการพลัดพรากจากผู้เลี้ยงดูใกล้ชิดน้อยลง

พัฒนาการด้านสังคม

                l                รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง

                l                ชอบเล่นแบบคู่ขนาน (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น)

                l                เล่นสมมติได้

                l                รู้จักรอคอย

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                สำรวจสิ่งต่างๆ ที่เหมือนกันและต่างกันได้

                l                บอกชื่อของตนเองได้

                l                ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา

                l                สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้

                l                สนใจนิทานและเรื่องราวต่างๆ

                l                ร้องเพลง ท่องคำกลอน คำคล้องจองง่ายๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้

                l                รู้จักใช้คำถาม อะไร?

                l                สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่ายๆ

                l                อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว

 

เด็กอายุ ๔ ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้

                l                รับลูกบอลได้ด้วยมือทั้งสอง

                l                เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้

                l                เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้

                l                ตัดกระดาษเป็นเส้นตรงได้

                l                กระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่เฉย

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

                l                เริ่มรู้จักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น

                l                ชอบท้าทายผู้ใหญ่

                l                ต้องการให้มีคนฟัง คนสนใจ

พัฒนาการด้านสังคม

                l                แต่งตัวได้ด้วยตนเอง ไปห้องส้วมได้เอง

                l                เล่นร่วมกับคนอื่นได้

                l                รอคอยตามลำดับก่อน-หลัง

                l                แบ่งของให้คนอื่น

                l                เก็บของเล่นเข้าที่ได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                จำแนกสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้

                l                บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได้

                l                พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ

                l                สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง

                l                สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

                l                รู้จักใช้คำถาม ทำไม?

เด็กอายุ ๕ ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้

                l                รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้ด้วยมือทั้งสอง

                l                เดินขึ้น ลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว

                l                เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้

                l                ตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งที่กำหนด

                l                ใช้กล้ามเนื้อเล็กได้ดี เช่น ติดกระดุม ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ

                l                ยืดตัว คล่องแคล่ว

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                แสดงอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

                l                ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น

                l                ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลง

พัฒนาการด้านสังคม

                l                ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง

                l                เล่นหรือทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นได้

                l                พบผู้ใหญ่ รู้จักไหว้ ทำความเคารพ

                l                รู้จักขอบคุณ เมื่อรับของจากผู้ใหญ่

                l                รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                บอกความแตกต่างของกลิ่น สี เสียง รส รูปร่าง จำแนก และ จัดหมวดหมู่สิ่งของได้

                l                บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได้

                l                พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

                l                สนทนาโต้ตอบ / เล่าเป็นเรื่องราวได้

                l                สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม่

                l                รู้จักใช้คำถาม ทำไม?อย่างไร?

                l                เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรม

                l                นับปากเปล่าได้ถึง ๒๐

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2006-12-22 16:56:49 IP : 58.8.184.80


ความคิดเห็นที่ 2 (1286000)

อยากรู้พัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านการเขียน

เร็วหน่อยนะคะจะทำรายงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ตอบเร็วหน่อยก็ดีคะ วันที่ตอบ 2007-12-03 17:04:42 IP : 222.123.214.31


ความคิดเห็นที่ 3 (1476296)
กำลังหาข้อมูลทำรายงานน่ะครับ แต่มันเป็นเฉพาะเรื่องพัฒนาการด้านอารมณ์ น่ะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น รายงานเเบบนี้ยุ่งยากจัง วันที่ตอบ 2008-06-10 21:26:31 IP : 58.8.141.8


ความคิดเห็นที่ 4 (2934386)

อยากเป็นครูอนุบาล..ทำยังดีคะ

ต้องเรียนสายไหน  เเล้วที่เรียนมีที่ไหนบ้าง (มหาลัย)

ที่ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น อนาคตเเม่พิมพ์ วันที่ตอบ 2009-01-17 20:10:47 IP : 118.173.119.212


ความคิดเห็นที่ 5 (3027358)

ขอบคุณนะค่ะที่ให้ข้อมูล

---  แต่อยากได้ข้อมูลพัฒนาเด็กด้านศิลปะทุกๆด้าน

ผู้แสดงความคิดเห็น pea วันที่ตอบ 2009-06-25 10:22:54 IP : 202.29.39.1


ความคิดเห็นที่ 6 (3027919)

ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบรูพาคณะศึกษาศาตร์เอกการสอนปฐมวัย

ต้องการคำปรึกษาเก่ยวกับเรื่องเรียนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนาคตของชาติ//mod วันที่ตอบ 2009-06-25 23:37:03 IP : 202.28.78.138


ความคิดเห็นที่ 7 (3089818)

อยากได้วิจัย 5 บท เกี่ยวกับกิจกรรมการเล่านิทานที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัยนะค่ะ  พอดีเรียนเอกปฐมวัย ทำมัยมันยากมากเลยค่ะ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กิ๊ปเก๋บลูเดก้า (koonkathi-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-21 22:22:38 IP : 118.174.96.18


ความคิดเห็นที่ 8 (3090054)
อยากวิธีการดูแลเด็กบริบาลค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ซาซ่า (www-dot-yah_014-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-13 19:18:14 IP : 113.53.119.84


ความคิดเห็นที่ 9 (3090288)

ต้องการทราบเกี่ยวกับความสามารถในการฟังของเด็กปฐมวัยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิงหญิง วันที่ตอบ 2010-01-30 23:14:21 IP : 118.172.169.122


ความคิดเห็นที่ 10 (3092960)

ต้องการทราบสาเหตุของการเลือกประกอบวิชาชีพครูปฐมวัย

ผู้แสดงความคิดเห็น jun (tipwon_-at-hotmill-dot-com-dot-)วันที่ตอบ 2010-08-03 21:24:19 IP : 124.121.142.113


ความคิดเห็นที่ 11 (3095111)
อยากรู้ว่าครูปฐมวัยที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถบรรจุเป็นข้าราชการครูได้หรืไม่  อย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น r,ree (r-dot-ree-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-11-25 11:47:29 IP : 10.250.140.54,


ความคิดเห็นที่ 12 (3097813)
พัฒนาด้านร่างกายมีกี่ลักษณะอะไรบ้างและมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กปฐมวัย วันที่ตอบ 2011-08-08 17:33:16 IP : 118.172.145.255


ความคิดเห็นที่ 13 (3097893)

อยากได้ข้อมูลและตัวอย่างของการทำแฟ้มมาตรฐานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย (lin-doraemon-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-21 12:06:02 IP : 125.26.72.243


ความคิดเห็นที่ 14 (3112885)
Way to go on this essya, helped a ton.
ผู้แสดงความคิดเห็น XmTCklGbyb (qn3gw641uzw-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 18:20:00 IP : 209.236.75.156


ความคิดเห็นที่ 15 (3113548)
Well I guess I don"t have to spend the weekend fingirug this one out!
ผู้แสดงความคิดเห็น jQXqop23JX (xrey14mk-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-02 13:36:56 IP : 113.250.101.234


ความคิดเห็นที่ 16 (3113799)
Thank God! Soenmoe with brains speaks! http://dinyyxnjihy.com [url=http://uojtla.com]uojtla[/url] [link=http://ucmiksvfynh.com]ucmiksvfynh[/link]
ผู้แสดงความคิดเห็น zJsAXIO97 (jr1nelkr-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-02 19:32:45 IP : 84.105.247.49


ความคิดเห็นที่ 17 (3114250)
personal vintage car insurance quotes such flaws same buy viagra only affects help vintage car insurance cheap lastly where pde5 cialis to buy discreet payment
ผู้แสดงความคิดเห็น cEVM1Wzrl (ym0cn0d5uq-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-10 20:14:50 IP : 2.181.31.105


ความคิดเห็นที่ 18 (3116131)
third let car insurance quotes nj trade insurance yourself because car insurance quotes nj lump sum usa auto insurance order legal fees auto insurance cheap completely
ผู้แสดงความคิดเห็น OgJJzxYsf0n (57wjkcazy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-21 16:52:05 IP : 106.185.40.55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.