ReadyPlanet.com


เพศสัมพันธ์


มีเพศสัมพันธ์ตอนอายุ16จะเกิดผลอย่างไรค่ะผู้ตั้งกระทู้ *-* :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-14 14:26:57 IP : 125.26.178.102


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1160801)

วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมักไม่ได้คิดถึงผลที่จะเกิดตามมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่
1.  การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในช่วงวัยรุ่นการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ทางร่างกายทำให้เกิดความพร้อมทางภาวการณ์เจริญพันธุ์สูงมาก ดังนั้น เมื่อมีเพศสัมพันธ์จึงทำให้มีโอกาสให้กำเนิดชีวิตใหม่ หรือการตั้งครรภ์ก็มีสูงมากด้วย
     การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นการตั้งครรภ์ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากทั้งทางด้านครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม และปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ส่งผลกระทบต่ออนาคตของวัยรุ่นอย่างมากด้วย ลักษณะของปัญหาจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มีดังนี้

        1.1    ฝ่ายหญิงที่เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่  เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ ทำให้ต้องออกจากการศึกษากลางคัน ซึ่งก็หมายถึงอนาคตการเรียนก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงบางรายเมื่อตั้งครรภ์ก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองทราบแต่ก็ไม่สามารถปกปิดได้ตลอดไป จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตด้วยตนเอง เมื่อคลอดลูกก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคม
1.2    ในบางกรณีตัดสินใจทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์โดยหวังว่าเมื่อไม่ตั้งครรภ์แล้วจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติ ในความเป็นจริงแล้วการทำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งทางด้านศีลธรรม กฎหมาย และค่านิยมของสังคม และที่สำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ ในบางรายที่ทำแท้งโดยผู้ทำไม่ใช่แพทย์อาจเป็นอันตรายรุ่นแรง เช่น ตกเลือด ติดเชื้ออย่างรุ่นแรง ทำให้เสียชีวิตได้ หรือบางรายอาจต้องผ่าตัด ตัดมดลูกทิ้งทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกเลยตลอดชีวิต
1.3    ในบางกรณี เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาจะทำให้เกิดภาวะจำยอมที่ต้องแต่งงานกัน โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่ที่ต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตร ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวซึ่งนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุด

2.  การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์อาจทำให้เกิดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ที่สำคัญคือ โรคในกลุ่มกามโรคและโรคเอดส์ โดยเฉพาะโรคเอดส์เป็นโรคที่กำลังแพร่ระบาด และทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างมาก ทั้งยังเป็นโรคที่ไม่มียาหรือวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดได้ และไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้ การติดเชื้อโรคเอดส์จึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมตามมา ทั้งยังทำลายอนาคตอีกด้วย

 

การตัดสินใจเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำตามอย่างกันโดยปราศจากการคิดไตร่ตรอง ควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจว่าสมควรหรือไม่ที่จะกระทำเช่นนั้น หากเพื่อนของเราหรือคนที่อยู่ในวัยไล่เลี่ยกับเรามีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องตัดสินใจทำตามอย่างเพื่อน เพราะเพื่อนตัดสินใจผิดไปแล้วเรายังจะผิดตามเพื่อนไปด้วยหรือ?

 

การมีเพศสัมพันธ์มักเกิดจากการกระทำในลักษณะต่าง ๆ เช่น การกอด การจูบ การเล้าโลม การสัมผัส การกระตุ้นอวัยวะเพศ เป็นต้น กิจกรรมทางเพศดังกล่าวมีผลทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ตามมาได้จึงควรหลีกเลี่ยง เพราะวัยรุ่นจะมีแรงขับทางเพศ (Sex drive) ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ถ้าไม่รู้จักควบคุมตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ครับ 

คำแนะนำสำหรับฝ่ายหญิงเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์มี 5 ประการดังนี้

                  1.  รู้จักปฏิเสธ  ถ้าถูกเพื่อนชายคุกคามทางเพศ คือพยายามจับต้องเนื้อตัวหรือลวนลามต่าง ๆ ต้องพูดว่า "อย่า " พร้อมกับแสดงท่าทีว่าไม่พอใจ ถ้าหากเราพูดคำว่า "อย่า" เบา ๆ หรืออยู่ในลำคอ เขาอาจเข้าใจว่าเราปฏิเสธไม่จริงและไม่เด็ดขาด อาจปฏิเสธพอเป็นพิธีก็ได้ เขาจะไม่หยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านั้น ถ้าบอกว่า "อย่า" แล้วยังขืนทำอีกให้พูดว่า "หยุด" ด้วยเสียงดัง ๆ และจริงจัง อาจขู่ด้วยว่าถ้าไม่เชื่อจะเลิกคบด้วย

                  2.  ลุกหนีทันที  ถ้าปฏิเสธแล้วฝ่ายชายยังไม่เชื่อ ยังดื้อดึงหรือลวนลามต่อฝ่ายหญิงควรลุกหนีไปจากที่นั่นทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้สึกอย่างไร เพราะขณะนั้นเขาคิดไม่ซื่อกับเราแล้ว

                 3.  ต้องมีสต  หากไปเที่ยวกับเพื่อนชาย ไม่ควรดื่มของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดทุกชนิด เพราะจะทำให้เราขาดสติและไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อาจตกเป็นเหยื่อของเพื่อนชายหรือคนรักได้

                 4.  ไปในที่ปลอดภัย  ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ใดกับแฟนควรอยุ่ในที่ที่เรายังมองเห็นเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ถ้าเห็นท่าทางไม่ชอบมาพากลควรจะหาทางกลับบ้านด้วยตนเอง โดยแจ้งผู้ปกครองหรือชวนเพื่อนที่หญิง ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับหูลับตาสองต่อสองหรือการไปดูสื่อลามกด้วยกัน เพราะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ปลอดภัยและเป็นการเสี่ยงต่อฝ่ายหญิงอาจก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์

                 5.  วางแผนและตัดสินใจ  ควรตัดสินใจไว้ก่อนว่าเราพร้อมจะใกล้ชิดกับเพื่อนชายเพียงใด ในเมื่อเรารู้ตัวว่าไม่เหมาะสมที่จะมีเพศสัมพันธ์ เราก็ต้องรู้ตัวว่าหากคนรักจับมือเราจะยอมหรือไม่ และถ้าหากยอมเขาโอบกอดอาจนำไปสู่การถูกเนื้อต้องตัวมากขึ้น และเมื่อฝ่ายชายได้ใจมากขึ้นอาจถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ได้ และพึงคิดไว้เสมอว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ทำให้ความรักมั่นคงหรือยืนยง แต่กลับจะทำลายมิตรภาพของความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันลงไป ดังนั้นหากรักกันต้องไม่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายในทุกกรณี     

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2007-11-14 15:13:49 IP : 58.8.187.122


ความคิดเห็นที่ 2 (1530951)
ให้ข้อมูลดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น คนน่ารัก วันที่ตอบ 2008-09-06 12:01:27 IP : 118.173.241.81


ความคิดเห็นที่ 3 (2940032)

การมีเพศสัมพันธ์ผิดไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.อ. วันที่ตอบ 2009-01-31 09:44:08 IP : 115.67.228.203


ความคิดเห็นที่ 4 (2940080)

สวัสดีครับคุณน.อ.

ที่ถามว่ามีเพศสัมพันธุ์ผิดไหม ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าการมีเพศสัมพันธุ์นั้นจุดมุ่งหมายคือการสืบต่อเผ่าพันธุ์ หรือคือการให้กำเนิดแต่ปัจจุบันนั้นถูกเข้าใจผิดว่าการมีเพศสัมพันธุ์คือสิ่งที่พิสูจน์ความรักและ/หรือคือความสนุกและการผ่อนคลาย หากจะเปรียบเทียบการทานอาหารจุดมุ่งหมายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่เพื่อความอร่อย หรือพอเห็นว่าดูน่าทาน อร่อยก็ทานมาก เพราะของน่าทาน อร่อยและการทานมากไปนั้นนำมาซึ่งอันตรายแก่ร่างกายได้ การจะทานอะไรจึงต้องรู้จักคิดก่อนทานนอกจากนั้นการทานก็ควรเป็นเวลาและถูกสถานที่ด้วย  

ส่วนที่ว่าการมีเพศสัมพันธุ์เป็นการพิสูจน์ความรัก..ซึ่งมักจะถูกนำมาอ้างเสมอสำหรับผู้ชายที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบ คิดแต่ตนเอง แปลคำว่ารักว่าเป็นเซ็กส์กันหมด ผู้คนจึงแสวงหาเซ็กส์กันทุกวัยตั้งแต่เด็กๆ วัยรุ่น หนุ่มสาว จนถึงแก่ชรา ทำให้ภาวะจิตใจเกิดพิษ เพราะไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ดูถูกดูหมิ่นผู้หญิงที่เป็นเพศแม่ ทำผิดกฎหมายและผิดศิลธรรมกันง่าย มากขึ้น คนแก่หลายๆคนตะเกียกตะกายหาเซ็กส์โดยไม่เข้าใจว่าเมื่อเซ็กส์ฮอร์โมนน้อยลงตามอายุ แรงขับทางเพศก็จะน้อยลงไปด้วยเป็นคำเตือนจากธรรมชาติว่าคนในวัยเช่นนั้นไม่เหมาะที่จะสืบเผ่าพันธุ์

ดังนั้นหากจะสรุปง่ายๆ การมีเพศสัมพันธุ์ไม่ผิดและอาจจะเป็นหน้าที่ถ้าคน 2 คนตัดสินใจที่จะสืบต่อเผ่าพันธุ์ หรือเป็นการมีเพศสัมพันธุ์กันหลังจากแต่งงานกันแล้ว(การแต่งงานมีจุดหมายหนึ่งคือการสืบเผ่าพันธุ์) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการมีเพศสัมพันธุ์กันอย่างถูกกาละเทศะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย (love4home-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-31 12:05:38 IP : 58.8.190.251


ความคิดเห็นที่ 5 (3026618)

good

ผู้แสดงความคิดเห็น ปอแก้ว (porza_11-at-chaiyo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-24 10:56:35 IP : 113.53.55.183


ความคิดเห็นที่ 6 (3033697)

นู๋มีเพศสัมพันธุก่อนวัยอันควร

นู๋ควรทำอย่างไรถึงจะไม่ท้อง

คะและกินยาคุมมีผลดีมั้ยคะ

จาก

นู๋

แนน

ปทุม

กูเด็ก

วัด

กลาง

ผู้แสดงความคิดเห็น มัณฑิตา สังข์ศิริ วันที่ตอบ 2009-07-03 21:20:43 IP : 124.122.225.229


ความคิดเห็นที่ 7 (3054053)

ได้ความรู้

ผู้แสดงความคิดเห็น ได้รู้ วันที่ตอบ 2009-07-30 11:12:51 IP : 118.175.146.222


ความคิดเห็นที่ 8 (3054059)

ได้ข้อมูลดีต่อการศึกษาได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชีวิตจะดีขึ้นได้ วันที่ตอบ 2009-07-30 11:19:11 IP : 118.175.146.222


ความคิดเห็นที่ 9 (3059771)

ผมเรียนอยู่ม.2 อยากรู้เรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างพร้อมเหตุผลประ กอบ ใครบอกจะขอบคุณมากๆ แล้วจะกลับมาดูนะครับ               

ผู้แสดงความคิดเห็น อิส (yoy-za-tot-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-07 00:42:54 IP : 222.123.42.155


ความคิดเห็นที่ 10 (3059775)

และอีกอย่าง การมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรผมว่าผิดมากเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนคิดก่อนนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงเช่นผู้ ญ

ผู้แสดงความคิดเห็น อิส (yoy-za-tot-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-07 00:49:34 IP : 222.123.42.155


ความคิดเห็นที่ 11 (3067267)

การมีเพศสัมพันก่อนวัยอันควรมันจะทำให้เสียการเรียน      และพ่อ,แม่ของน้องๆจะเสียใจแค่ไหนลองคิดดูดีๆนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เนย วันที่ตอบ 2009-08-17 15:05:48 IP : 125.26.147.43


ความคิดเห็นที่ 12 (3067270)

มีเพศสัมพันตอนอายุ    14  ปีจะตั้งครรภ์ไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ๋ม วันที่ตอบ 2009-08-17 15:09:25 IP : 125.26.147.43


ความคิดเห็นที่ 13 (3084405)

ท้องชัว

 

จาก หมอ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเปนห่วง วันที่ตอบ 2009-09-09 18:23:52 IP : 113.53.163.88


ความคิดเห็นที่ 14 (3090327)
ถ้าเราไปทําเเท้งจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุภมาส รอดรัตน์ วันที่ตอบ 2010-02-03 11:23:55 IP : 202.29.43.254


ความคิดเห็นที่ 15 (3090328)
ถ้าเราไปทําเเท้งจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุภมาส รอดรัตน์ วันที่ตอบ 2010-02-03 11:25:05 IP : 202.29.43.254


ความคิดเห็นที่ 16 (3090988)

ขอบคุณสำหรับข้อคิดที่ดีนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ออยคะ (non-dot-gvr-at-hotmail)วันที่ตอบ 2010-03-26 15:30:34 IP : 124.120.36.116


ความคิดเห็นที่ 17 (3092625)

คนราต้องมีสติอยู่เสมอ เพราะสติจะเป็นตัวควบคุมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การพูด การกระทำ และอื่นๆ ก็ล้วนแล้วควบคุมโดยสติ ถ้าหากว่าเราขาดสติเมื่อนั้นเราจะเสียใจทีหลัง "แต่มันก็สายไปเสียแล้ว"  แต่การที่เราคิดไหม่ ทำไหม่ คำว่าสายจะไม่มีสำหรับคนที่คิดจะเริ่มต้นไหม่             เราต้องรักในศักดิ์ศรีของเรานะคะ  ขอบคุณค่ะสำหรับข้อมูลดีดีที่เป็นความรู้ ดีมากเลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จากคนหวังดีนะคะ BOOM (deksa_12-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-07-16 18:17:43 IP : 182.52.121.10


ความคิดเห็นที่ 18 (3092986)

เราต้องการปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์อ่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เเนน วันที่ตอบ 2010-08-04 20:20:11 IP : 180.180.198.3


ความคิดเห็นที่ 19 (3097583)
ขอบคุณมากๆค่ะ ข้อมูลดีมาก
ผู้แสดงความคิดเห็น ตัวเล็ก วันที่ตอบ 2011-07-15 20:35:06 IP : 125.25.90.125[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.