ReadyPlanet.com


คุณกลัวตายไหม? 

สวัสดีครับเพื่อนๆ

วันนี้ผมขอเขียนถึงเรื่องที่พวกเราทุกคนที่เกิดมาไม่อาจจะปฏิเสธได้ เป็นเรื่องที่คนหลายๆคนไม่เคยคิดถึง วันนี้ผมขอคุยเรื่องความตาย พวกเราคงได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องความตายกันอยู่ทุกวันตามหน้าหนังสือพิมพิ์ ได้รับรู้ความตายของคนที่มีอายุน้อย ที่ยังไม่ทันแก่แต่ก็ต้องมาตายเสียแล้ว คนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ ร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีใครคิดว่าเขาหรือเธอจะต้องตายหรือแม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่เคยคิด แต่ก็ต้องมาจบชีวิตลดด้วยสาเหตุแตกต่างกันไป  หากจะถามว่าพวกเรากลัวตายไหม? ผมคิดว่าคำตอบก็คงจะมีทั้งกลัวและไม่กลัว แต่ผมกล้าบอกว่าหากคำถามเดียวกันนี้ถูกถามคนที่กำลังจะตาย หรือรู้ตัวว่าชีวิตตนเองตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตแล้ว คำตอบคงเหมือนกัน คือกลัวตาย  อาจจะเป็นเพราะว่า ความตาย ในสายตาของคนเราหมายถึง ความดับสูญของตัวตนการพลัดพรากจากคนรัก หรือของที่รัก ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราทนไม่ได้ และทำใจยาก ความหวาดกลัวต่อความตาย นั่นก็อาจสะท้อนได้ว่า เรากำลังดำเนินชีวิตโดยไม่ได้เตรียมตัว เมื่อเวลานั้นมาถึงหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เรากำลังใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างประมาท การมุ่งแสวงหาและสะสมโภคทรัพย์ ต่างๆ อย่างลุ่มหลงมัวเมานั้นได้ทำให้ เราดำเนินชีวิตไปในทางที่ควรหรือไม่เพียงใด ทรัพย์สินที่หามาได้เหล่านั้นยิ่งมีมากยิ่งทำให้ เกิดความสุขจริงหรือ และความมั่งคั่งทางวัตถุมันทำให้รู้สึกมั่นคง ปลอดภัยอย่างแท้จริงหรือ?

 

การทำคุณงามความดีซึ่งรวมไปถึงการหมั่นทำจิตใจให้สงบนั้นถือเป็นประโยชน์และเป็นหลักประกันแก่ชีวิต เพราะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไป สิ่งที่จะติดตามเราไปได้หลังจากที่ความตายมาเยือนก็คือ ความดีหรือความชั่วที่เราได้ทำไว้ ดังนั้นหากเราอยากจะเผชิญความตายได้อย่างกล้าหาญ เราก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยเริ่มต้นทำกิจที่ดีงามและจำเป็นต่อชีวิตครอบครัวและสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอเท่านั้น  อย่าคิดว่าเอาไว้พรุ่งนี้เราถึงจะทำความดีเพราะเชื่อว่าคุณยังคงมีวันพรุ่งนี้อยู่ บางที่วันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของคุณก็เป็นได้
ผู้ตั้งกระทู้ พี่ชาย :: วันที่ลงประกาศ 2005-05-26 15:10:10 IP :


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (117495)
ความตาย กับ ความไม่ตาย

***********************

ความตาย  ๒ ชนิด

ความตายชนิดแรก
เพราะไม่รู้จึงกลัว
ความตายชนิดแรก คือ ความตายของร่างกาย  เพราะเราไม่รู้จักความตาย
เราจึงกลัวตาย แต่ถ้าเรารู้จักความตาย เราก็จะไม่กลัวตาย

ความตายคืออะไร
ความตายนี้แปลว่า "ความเกิด" และความเกิดก็แปลว่าความตาย เปรียบ
เหมือนไม้หนึ่งท่อน  ครึ่งหนึ่งพ่นด้วยสีขาวอีกครึ่งพ่นด้วยสีแดง ไม้ทั้งท่อน
ก็ยังคงเป็นไม้ท่อนเดียวกัน ไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นคนละท่อนหรือไม่ใช่
ท่อนเดียวกัน เพียงแต่เราพ่นสีคนละสีเท่านั้น

ผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นความตายแต่ยังเป็น
ผู้มีปัญญานั้น พิจารณาเห็นความตายตั้งแต่เขายังเป็นๆ อยู่นี้ แล้วเขาก็จะ
รีบสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่โลกและสังคมและครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่
จะทำได้  เขาย่อมจะไม่กลัวตายและไม่เป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะตาย
อย่างสิ้นเชิงผิดกับคนที่ไม่เคยเรียนรู้ธรรมะและไม่เคยพิจารณาเรื่อง
ความตายสักที

ความตายชนิดที่ ๒
ความตายชนิดที่ ๒ ได้แก่ความตายของเวทนาล้วนๆ  หมายถึงความตาย
ของความสุข ความทุกข์และความไม่สุขไม่ทุกข์ ที่เรียกว่า เวทนา นั่นเอง

เวทนานี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนเราหลงยึดติดผูกพันอยู่กับ เวทนาจึง
มีความสำคัญต่อจิตใจของเรา ถ้าหากเราโง่ไม่รู้ธรรมะที่จะเป็นเครื่องมือ
ให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวทนาได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะตกเป็นทาส
ของเวทนาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น เหมือนคนส่วนมากในโลก ที่กำลัง
ตกเป็นทาสของความสุขอย่างชนิดที่เรียกว่าลืมตาไม่ขึ้น
และเป็นทาสของความทุกข์อย่างที่เรียกว่าอยากผูกคอตายไปเสีย
ให้รู้แล้วรู้รอดนั่นเอง

แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรารู้จักธรรมะ เราก็จะไม่ตกเป็นทาสของความ
สุขและความทุกข์อย่างที่คนอื่นเขาเป็นกัน  ที่ว่าเวทนาตาย หมายความว่า
เราหมดสุขหมดทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ไปครั้งหนึ่งๆ นั่นเอง

หลีกความตายได้พ้นไหม
ความตายเพราะร่างกายแตกดับนั้น พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวก
ทั้งหลายท่านก็หลีกไม่พ้นและท่านก็ต้องตายเหมือนกับเราทุกคนนี่เอง
แต่ความตายของเวทนา คือ สุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์นี้ พระพุทธเจ้าและ
พระอริยสาวกท่านหลีกพ้น  ส่วนคนปุถุชนนั้นความตายทางร่างกาย
ก็หลีกไม่พ้น และความตายของเวทนานี่ก็หลีกไม่พ้นเหมือนกัน
***********************

ความตายกับความไม่ตาย

เมื่ออธิบายมาได้  ๒ ความตาย  "ความไม่ตาย" ก็เผยโฉมหน้าออกมาให้เห็น 
ความตายของร่างกายนั้นหลีกกันไม่ได้ ต้องตายกันทุกคน เป็นกฏของสังขาร
เมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์จึงทรงค้นหาวิธีที่จะทำให้ไม่ตาย และก็ค้นได้
ความจริงว่า ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทั้งหลายนี่แหละ เราจะไม่ต้องตาย
ถ้าเราฉลาดและมีสติปัญญาจนไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาเหล่านั้น
ความตายของเวทนาก็คือความหลุดรอดของเราเอง  เวทนาตายแต่เราเลย
ไม่ตาย  เวทนาจมแต่เราฟูฟ่อง เพราะปัญญาความรู้เห็นธรรมอันเป็น
เหตุให้ละความยึดมั่นถือมั่นเสียได้นั่นเอง 

ดังนั้น ความตายชนิดที่  ๒  คือ ความตายของเวทนาล้วนๆ นี้ จึงเป็น
สิ่งมีค่าแก่การเรียนรู้ของท่านทั้งหลายผู้กำลังมองหาหนทางที่จะพ้นจาก
ความตายกันอยู่

ความตายนั้นเป็นสิ่งที่คนเขากลัวกันนัก   ต่อไปนี้เราไม่ต้องกลัว
ความตายอีกแล้ว  ร่างกายจะตายก็ไม่กลัว  ปล่อยให้ตายไปตามเหตุปัจจัย
เมื่อเราประคับประคองรักษาดีที่สุดแล้ว ถ้าเขาจะไม่อยู่ก็ให้ตายไปตาม
ธรรมชาติเสียเลย  อย่าไปเป็นก้างขวางคอธรรมชาติเขา เดี๋ยวเราจะ
เป็นทุกข์ใจเปล่าๆ 

ส่วนความตายของเวทนาล้วนๆ นี้  เรายิ่งไม่ต้องกลัว ถ้าเราจะกล้า
สละละวางไม่ยึดติดกับเขาจริงๆ แล้ว  ก็ไม่ต้องกลัว  เพราะเราย่อมจะได้รับ
ผลคือความไม่ตายนั่นแหละเป็นเครื่องตอบแทน  แต่ถ้าเรายังพอใจรักใคร่
ในเวทนาทั้งหลายอยู่ นั่นอันตรายมาก อันตรายมากกว่าความตายทาง
ร่างกายเสียอีกหลายร้อยหลายพันเท่า***********************

ความตายชนิดที่  ๓
ความตายชนิดที่  ๓  คือความตายของกิเลส  ความตายของกิเลสนี้เป็นสิ่งที่
มีค่ามากที่สุด  เพราะถ้ากิเลสตาย ย่อมหมายความว่าเราจะไม่ต้องมีความ
ทุกข์ทรมานในจิตใจอีกต่อไป  ตั้งแต่ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี้ 
ความตาย
ของกิเลสนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราชิงตายกันเสียโดยเร็ว
เป็น
หน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้กิเลสตายก่อนที่ชีวิต ร่างกายของเราจะตาย 
ถ้ากิเลสของเราตาย ความทุกข์ของเราก็จะตาย  เพราะกิเลสคือเหตุที่ทำให้
เกิดทุกข์ และความจริง  กิเลสทั้งหลายนั้นเรานั่นแหละเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง
แต่กลับไม่รู้จักวิธีฆ่าให้กิเลสนั้นตาย 


***********************

สรุป
ความตายชนิดที่ ๑ คือ ความตายของคนตาย ที่ต้องเอาซากศพ
ไปฝังหรือเผา  ความตายชนิดที่ ๒ คือ ความตายของความสุข
ความทุกข์ หรือ ไม่สุขไม่ทุกข์  ที่เรียกว่า เวทนา และ
ความตายชนิด
ที่ ๓
  ก็คือ ความตายของอวิชชาและกิเลสและความทุกข์ที่เกิดจาก
กิเลสนั้น 
ความตายของกิเลสนี้แหละ คือ ความตายที่ไม่ตาย
เป็นความตายอมตะ


เมื่อกิเลสตายเสียแล้ว สิ่งที่ยังเหลืออยู่อย่างไม่ตายก็คือจิต จิตไม่ใช่กิเลส
และกิเลสก็ไม่ใช่จิต  ความทุกข์ไม่ใช่จิตและจิตก็ไม่ใช่ความทุกข์ ถ้าเราฝึกจิต
ให้มีปัญญา จิตของเราก็จะเป็นจิตที่ไม่ตาย  เพราะปัญญานี้เป็นสิ่งที่จะฆ่า
กิเลสให้ตาย  ปัญญาหรือวิชชาก็คือสิ่งเดียวกัน เมื่อเรามีปัญญาหรือวิชชา
กิเลสก็จะตายไปทันที

***********************
สรุปและเรียบเรียงจาก ความตาย กับ ความไม่ตาย
โดย อิสระมุนี
***********************
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องเหมา วันที่ตอบ 2005-05-29 16:27:35 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (135906)
กลัวสิพี่ไม่กลัวก็บ้า
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำ วันที่ตอบ 2005-06-21 18:19:04 IP :


ความคิดเห็นที่ 3 (3098493)

อย่ากลัวเลยการตายมันเป็นของธรรมชาติไม่มีใครอยู่อมตะ(ไม่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะ)

พระพุทธเจ้ายังประรินิพารเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น กร วันที่ตอบ 2011-11-27 19:39:12 IP : 223.207.43.252


ความคิดเห็นที่ 4 (3111375)
Awesome you should think of soenmhitg like that
ผู้แสดงความคิดเห็น 0xxcXpCW (mk6q7xfd4b-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-31 13:42:12 IP : 91.72.221.78


ความคิดเห็นที่ 5 (3112141)
I"m impressed! You"ve managed the almost imieospbls. http://zxbuycs.com [url=http://fkyyxorxj.com]fkyyxorxj[/url] [link=http://htfpbb.com]htfpbb[/link]
ผู้แสดงความคิดเห็น 9kpgxcfgqt (q3lsotkx37-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 04:32:45 IP : 190.207.42.26


ความคิดเห็นที่ 6 (3112237)
Wham bam thank you, ma"am, my qusiteons are answered!
ผู้แสดงความคิดเห็น CzAILob3rAKD (5opd15acq-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 05:31:01 IP : 190.201.174.88


ความคิดเห็นที่ 7 (3112511)
A wonderful job. Super helpful inartmfoion.
ผู้แสดงความคิดเห็น oATGpWhfMROR (optr2rst58-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 11:23:09 IP : 190.201.174.221


ความคิดเห็นที่ 8 (3114173)
acquaint vintage California auto insurance chances compare vehicle car insurance Illinois for a day profile prices cheapest Virginia car insurance new policy
ผู้แสดงความคิดเห็น CFJCRz8uF (ttptknalppq-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-09 19:22:50 IP : 50.46.247.85


ความคิดเห็นที่ 9 (3114661)
late payments online auto insurance quotes ask paired rods discount levitra reinforce seminal libido viagra online brings about standard cheap car insurance years
ผู้แสดงความคิดเห็น u7blaqNvlRK (9la086ih-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-13 08:47:42 IP : 190.204.231.110


ความคิดเห็นที่ 10 (3119273)
The puaesrhcs I make are entirely based on these articles.
ผู้แสดงความคิดเห็น 3pFn7soG0os3 (gbywijho-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-21 12:36:48 IP : 188.143.232.32


ความคิดเห็นที่ 11 (3120131)
Not bad at all fellas and galasl. Thanks.
ผู้แสดงความคิดเห็น W33kMd0HtCP (q5nmcjelsbp-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-21 18:24:59 IP : 188.143.232.32


ความคิดเห็นที่ 12 (3126628)
http://autoinsurancequoteslm.pw/MS/Olive-Branch/cheap-car-insurance-quotes/
ผู้แสดงความคิดเห็น U47EOJ6XCq (5m8m4x1kji4-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-04 22:08:47 IP : 188.143.232.32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.