ReadyPlanet.com


แนวทางการต่อสู้คดีกับไฟแนนซ์ฟ้อง ผู้ให้เช่าซื้อ VS ผู้เช่าซื้อ


หากใครโดนฟ้องคดีเช่าซื้อรถยนต์

1. ในคำฟ้องคดีเช่าซื้อรถยนต์จะมีคำขอให้คืนรถยนต์หรือใช้ราคารถยนต์ ไฟแนนจะคิดค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดเป็นราคารถ

2. คำฟ้องจะเรียนค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์มาด้วย คิดแบบเดียวกับข้อ 1 โดยคำขอจะขอคิดเป็นรายเดือนเอาค่าเช่าซื้อแต่แต่งวดเป็นหลัก บางแห่งจะคิดน้อยกว่า (ทำให้ดูไฟแนนดีมั่ง ) แต่คำขอจะคิดถึงวันฟ้องส่วนหนึ่ง และ อีกส่วนหนึ่งจะคิดนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

3.เรื่อง ดอกเบี้ย

ตัวอย่าง (เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับ) ขอให้จำเลยคืนรถยนต์หมายเลข...............หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงินจำนวน1,000,000 บาท  และ ขอให้จำเลยใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์โดยอ้างว่าถ้าจำเลยคืนรถยนต์ให้โจทก์ โจทก์นำรถยนต์ไปให้เช่าได้ในราคา..................หรือจะขอมาทำนองนี้นะครับคำขอของโจทก์ที่ให้คืนหรือใช้ราคารถยนต์ กับ คำขอเรียกให้ชำระค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ในส่วนถึงวันฟ้องก็คือเป็นการนำเอาราคารถใช้แทนและค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถก่อนฟ้องที่โจทก์ขอให้จำเลยชำระต่อโจทก์อยู่แล้วหาใช่ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกเหนือจากราคารถใช้แทนและค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถก่อนฟ้อง เมื่อได้กำหนดราคาใช้แทนและค่าขาดประโยชน์ใช้รถก่อนฟ้องแล้วที่จำเลยต้องรับผิดอยู่ก่อนแล้ว  จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์อีกกรณีดอกเบี้ย ราคารถใช้แทนไม่ใช่หนี้เงินโดยตรงที่จะเรียกดอกเบี้ยได้  โจทก์เรียกดอกเบี้ยจากราคารถใช้แทนไม่ได้

อ้างอิงคำพิพากษาศาลแพ่งธนบุรี คดีแดง ผบ.1600/2555

อายุความฟ้องคดีเช่าซื้อ 1. ฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อค้างชำระมีอายุความ 2 ปี 2.ฟ้องเรียกการใช้ทรัพย์โดยมิชอบมี 6 เดือน 3.ฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากการขายทอดตลาดทรัพย์ไม่พอชำระหนี้ มี 10 ปี ฟ้องค่าเสียหายผิดสัญญาเช่าซื้อกรณีอื่นๆ 10 ปี  การติดตามเอาคืนทรัพย์ไม่มีอายุความนะครับ (ความเห็นส่วนตัว อาศัยตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 )                                                                                                                                                     สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วคิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี ไม้สัญญาจะกำหนดไว้ร้อยละ 15 ต่อปี ก็ตาม

ถ้าไฟแนนฟ้องมา  มีแนวทางต่อสู้คดีแล้วนะครับ ขอให้โชคดี

ปรึกษาคดี  0-82897-7152 , 0-85334-4629  ปรึกษาไมมีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ตั้งกระทู้ ทนาย (niruj_lawyer-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2014-02-21 12:06:13 IP : 171.96.51.72


[1] 2 3 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (3110316)
อยากสอบถามค่ะซื้อรถมือสองมาปี49โดนยึดไปปี50ตอนนี้มีจดหมายมาเรียกค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดเป็นเงินสองแสนกว่าบาท. และมีคนโทรมาบอกว่าโทรจากบริษัทแห่งนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไฟแนนอีกทีว่าให้ไปติต่อชำระถ้าไม่ไปจะอายัดเงินเดือนอย่างนี้เราต้องทำอย่างไรบ้าง.ที่สำคัญตอนนี้หนูเพิ่งคลอกลูกและยังไม่มีเงินจะไปจ่ายเลย. รบกวนช้วยตอบกลับหนูด้วยนะคะ.
ผู้แสดงความคิดเห็น นาวา วันที่ตอบ 2014-11-19 02:24:46 IP : 49.229.222.227


ความคิดเห็นที่ 2 (3115149)
คด่ของคุณนาวาเขาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดเราไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเป็นเรื่องทางแพ่งระยะเวลาบังคับคดีมีกำหนด 10นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด(ศาลให้ไม่เต็มจำนวนอยู่แล้ว)
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย (niruj_lawyer-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-15 01:06:03 IP : 180.183.142.100


ความคิดเห็นที่ 3 (3115150)
คด่ของคุณนาวาเขาฟ้องเรียกค่าส่วนต่างจากการขายทอดตลาดเราไม่มีก็ไม่ต้องจ่ายเป็นเรื่องทางแพ่งระยะเวลาบังคับคดีมีกำหนด 10นับแต่คำพิพากษาถึงที่สุด(ศาลให้ไม่เต็มจำนวนอยู่แล้ว)
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย (niruj_lawyer-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-15 01:06:23 IP : 180.183.142.100


ความคิดเห็นที่ 4 (3115165)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งรายละเอียดของสัญญาจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากประกาศเดิม เช่น กรณีผิดนัดชำระติดต่อกัน 3 งวด ให้สถาบันการเงินแจ้งล่วงหน้า 30 วัน หากยังไม่ชำระสามารถยึดรถ ส่วนการประมูลขายทอดตลาดนั้นต้องแจ้งผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันอย่างน้อย7วัน รวมทั้งรายละเอียดเงินส่วนเกินหรือหนี้สินส่วนขาดภายหลังจากประมูลแล้ว 15 วัน ถ้าหากผู้เช่าซื้อปิดงวดบัญชีก่อนครบสัญญา ให้ผู้เช่าซื้อรับเงินดอกเบี้ยในอนาคตคืน50% เช่นเดียวกับกรณีรถสูญหายหรือถูกขโมยซึ่งถือเป็นการยกเลิกสัญญา
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย (niruj_lawyer-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-15 02:10:43 IP : 180.183.142.100


ความคิดเห็นที่ 5 (3116643)
สมมุติว่านายก.เป็นผู้เช่าซื้อรถแต่ให้นายข.ไปใช้และชำระค่างวดรถอยู่มานายข.ไม่ยอมจ่ายค่างวดทางบริษัทติดต่อไปกับนายข.แต่นายข.บอกว่าเขาไม่ได้ทำสัญญาเช่าซ้ือยังไงให้ติดต่อไปกับนายก.แต่นายก.ไม่เคยได้ใช้รถเลยและรถไม่ทราบว่านายข.นำไปขายเถื่อนหรือยังไงนายข.แจ้งความและเอกสารการแจ้งความได้แฟ็กไปให้กับทางบริษัทแล้วหากขึ้นศาลนายก.จะให้นายข.รับผิดชอบค่างวดบ้างจะทำอย่างไรค่ะจะให้ศาลสั่งยังใงค่ะเวลาไปขึ้นศาลเพื่อจะให้นายข.มีส่วนรับผิดชอบบ้างเพราะนายก.ไม่มีเงินเลยค่ะรบกวนตอบหน่อยน่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เพียว วันที่ตอบ 2015-03-24 16:09:10 IP : 118.173.21.96


ความคิดเห็นที่ 6 (3116684)
คือ พี่ชายผมไปเช่าซื้อรถ__แต่ส่งงวดบ่ไหว___ทำการส่งคืนรถต์ให้กับเต้น__เป็นเวลา 2-3 ปี _มีหมายศาลส่งมาหาพี่ชายแต่ทางพี่ชายไม่รุ้เรื่อง กฎหมายก็เลย_ส่งหมายศาลให้เต้น__เพื่อไปติดต่อศาล_เวลาผ่านไป ศาลได้ทำการออกหมายศาลมายึดทรัพย์สิน คนเช่าซื้อคือพี่ชายแต่ไม่ทรัพย์สิน ให้ยึด__ทางศาลก็เลยมายึดทรัพย์สินคนค้ำประกัน_แทน ประเด็นมีอยู่ว่า_คนเจ้าของเต้นมันไม่มีความรับผิดชอบในส่วนนี้เลย_ทั้งที่เขาเอาทรัพย์สินไปแล้วไม่รู้เขาเอาไปทำอะไร_ผมจะแก้ปัญหายังไงดี เพื่อจะไม่ให้คนค้ำประกันเดื่อนร้อน
ผู้แสดงความคิดเห็น สถิตย์ (time74-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-03-30 19:08:19 IP : 1.10.201.110


ความคิดเห็นที่ 7 (3116689)
ผมขอถามหน่อยนะคับพอดีผมก็โดนคดีนี้เหมือนกันรถยนต์ผมเกิดอุบัติเหตุแล้วผมไม่มีเงินซ่อมจอดอยู่อู๋ไห้ไฟแนนไปเอาก็ไม่มีการติดต่อมาแล้วมาอีกทีก็หมายศาลเลยคับแล้วผมจะทำไงดี
ผู้แสดงความคิดเห็น อยากทราบคับ วันที่ตอบ 2015-03-31 22:59:30 IP : 49.230.129.105


ความคิดเห็นที่ 8 (3116784)
ถามข้อมูลหน่อยนะค่ะพอดีผ่อนรถมา2ปีแล้วช้อตเค้าเลยมายึดรถคืนแล้วเค้าก้อขายทอดตลาดไปแล้วบอกส่วนต่างที่เราต้องชำระอีก150,000ถ้าไม่จ่ายเค้าจะเดินเรื่องฟ้องแต่บอกถ้าจ่ายวันนี้ๆจะลดให้60,000แค่วันเดียวถ้าไม่ได้ต้องจ่ายแสนห้าแต่เราไม่มีเงินถ้างั้นคงไม่โดนยึดญาต้องทำไงดีค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น yingya วันที่ตอบ 2015-04-21 17:44:24 IP : 49.230.213.114


ความคิดเห็นที่ 9 (3116897)
ขอรบกวนหน่อยนะค่ะพอดีหนูซื้อรถยนต์มือสองมาจากเต้นท์รถแล้วจ่ายค่างวดไม่ไหวโดยค้างชำระติดต่อกันสามงวดจึงได้นำรถไปคืนต่อมาได้มีหมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลในวันที่28พค58หนูควรทำอย่างไรดีค่ะเขาให้ไปชำระค่าขาดราคา,ค่าขาดประโยชน์,และค่าดอกเบี้ยช่วยหน่อยนะค่ะตอนนี้เครียดมากเงินก็ไม่มีลูดก็ยังเล็กขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น แอน (pragon13123-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-13 11:18:29 IP : 27.55.155.87


ความคิดเห็นที่ 10 (3116898)
ขอรบกวนหน่อยนะค่ะพอดีหนูซื้อรถยนต์มือสองมาจากเต้นท์รถแล้วจ่ายค่างวดไม่ไหวโดยค้างชำระติดต่อกันสามงวดจึงได้นำรถไปคืนต่อมาได้มีหมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลในวันที่28พค58หนูควรทำอย่างไรดีค่ะเขาให้ไปชำระค่าขาดราคา,ค่าขาดประโยชน์,และค่าดอกเบี้ยช่วยหน่อยนะค่ะตอนนี้เครียดมากเงินก็ไม่มีลูดก็ยังเล็กขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น แอน (pragon13123-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-13 11:19:14 IP : 27.55.155.87


ความคิดเห็นที่ 11 (3116899)
ขอรบกวนหน่อยนะค่ะพอดีหนูซื้อรถยนต์มือสองมาจากเต้นท์รถแล้วจ่ายค่างวดไม่ไหวโดยค้างชำระติดต่อกันสามงวดจึงได้นำรถไปคืนต่อมาได้มีหมายศาลมาให้ไปขึ้นศาลในวันที่28พค58หนูควรทำอย่างไรดีค่ะเขาให้ไปชำระค่าขาดราคา,ค่าขาดประโยชน์,และค่าดอกเบี้ยเป็นเงิน300000บาทช่วยหน่อยนะค่ะตอนนี้เครียดมากเงินก็ไม่มีลูดก็ยังเล็กขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น แอน (pragon13123-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-13 11:23:09 IP : 27.55.155.87


ความคิดเห็นที่ 12 (3116953)
รบกวนหน่อยครับผมโดนเหมือนความคิดเห็นที่5เลยผมจะมีวิธีเอารถคืนมาเพื่อไปส่งมอบให้ไฟแนนซ์อย่างไรได้บ้างเพราะตอนนี้ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความน่ะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้ำ วันที่ตอบ 2015-05-25 19:37:42 IP : 171.96.177.193


ความคิดเห็นที่ 13 (3116954)
รบกวนหน่อยครับผมโดนเหมือนความคิดเห็นที่5เลยผมจะมีวิธีเอารถคืนมาเพื่อไปส่งมอบให้ไฟแนนซ์อย่างไรได้บ้างเพราะตอนนี้ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความน่ะครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้ำ (aumsamun2-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2015-05-25 20:03:57 IP : 171.96.177.193


ความคิดเห็นที่ 14 (3117046)
สอบถามหน่อยค่ะพอดีพ่อของดิฉันได้เช่าซื้อรถยนต์โดยมีน้าเป็นคนค้ำประกันซื้อมาประมาณ3เดือนเอารถไปจำนำนอกระบบค่ะพอไปติดตามหาไม่เจอรถค่ะรถหายไปประมาณ10ปีแล้วค่ะตอนนี้บริษัทกฎหมายจะฟ้องค่ะทำไงดีคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ออย (primrose3776-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-06-24 18:29:02 IP : 182.53.5.21


ความคิดเห็นที่ 15 (3117081)
กรณีรถจักรยานยนต์หายแล้วไม่ได้ส่งตั้งแต่ปี42ตอนนี้มีจดหมายทวงมาสองแสนกว่าทำไงดีครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น subway683 วันที่ตอบ 2015-07-04 15:25:17 IP : 203.153.181.194


ความคิดเห็นที่ 16 (3117095)

  เหลือ 1 งวดรถต้องถูกยึด หรือไม่ก็ต้องจ่าย 100,000 กว่าๆ 

ซื้อรถทำสัญญาผ่อน 72 งวด ผ่อนไป  71งวด ทำสัญญากับธนาคาร โดยได้รับใบเสร็จที่ส่งทางไปรษณี แค่ 2 ใบในงวดแรกๆ หลังจากนั้นไม่ได้เอกสารใดๆเลย ติดต่อเจ้าหน้าที่และพนักงานได้แต่รับปาก(แต่น่าจะไม่ได้นำเนินการ จนก่อนถึง5 งวดสุดท้าย) เจ้าหน้าที่โทรแจ้งว่า เรายอดที่เหลือ 7 งวด (ซึ่งไม่ถูกต้อง) เจ้าหน้าที่รับปากจะเช็กให้เรื่องก็เงียบไปไม่มีการติดต่อ กลับมา บอกให้รอๆ จน เหลือเวลาอีก 2  เดือนจะหมดสัญญา มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมา ว่าค้าง 5งวด เราก็ยืนยันว่าเคยคุญและให้รอ เราก็บอกสัญญาน่าจะมีปัญหา แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นไร แต่ให้ไปจ่าย 4 งวดก่อน 47,000 บาท ก็ไปจ่ายที่แบงค์ ไปถามฝ่ายสินเชื่อก็ไม่ทราบข้อมูล ให้เอาสัญญามาดูก็บอกอยู่ สนงใหญ่ บอกให้รอเจ้าหน้าที่ ติดต่อ งง มึนๆ ต้องย้ายที่ทำงาน ลูกย้าย โรงเรียนงงไปหมด เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก 5- 6 เดือน มี หมายศาล แนบด้วย หนังสือบอกเลิกสัญญา (ยิ่งงงไปใหญ่ โดยเฉพาะหนังสือบอกเลิกที่ตีกลับไปแบงค์ระบุไม่มีผู้รับ เพราะที่อยู่ที่ส่งไม่รู้ที่ใหนไม่ใช่ที่ๆเคยแจ้ง )พรุ้งนี้หลังวันโฟ้สต้องไปศาลแล้ว ติดต่อไป สคบ กรมคุ้มครอง ก็ให้มาเปิดอ่านในเวฟ 

ว่าด้วยเรื่อง ประกาศ คณะกรรมการ ว่าด้วยสัญญา ในธุระกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุระกิจที่ควบคุมโดยสัญญา พ.ส. 2555  ฮ่าๆๆๆๆๆHAAAf^ อ่านแล้ว ไม่มีข้อใหนเราได้ประโยชน์เลย จะอยู่ได้มั้ยนี่!!!! ไม่รู้จะทำไงแล้ว พรุ้งนี้ต้องไปศาล

ปล.ผิดพาดประการใดในที่นี้ต้องขออภัยไว้ด้วย จากน้องเล็ก "ลูกต้องหยุดเรียน มา 3 วันแล้ว พรุ้งนี้ต้องไปศาลด้วยกัน  เหลือ 1 งวดรถต้องถูกยึด ไม่ก็ต้องจ่าย 100,000 กว่าๆ 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องเล็ก วันที่ตอบ 2015-07-07 14:27:31 IP : 171.4.13.25


ความคิดเห็นที่ 17 (3117158)
อยากขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะพอดีเลิกกับแฟนไปนานแล้วแต่ตอนคบกันแฟนได้ใช้ชื่อหนูซื้อรถยนต์1คัน โดยหนูเป้นผู้ซื้อส่วนแฟนเป้นคนค้ำแล้วแฟนก้อเอารถไปใช้พอเลิกกันเค้าก้อเอารถไปด้วยแต่เมื่อวันก่อนอยู่ดีดีก้อมีหมายศาลส่งมาที่บ้านหนูเพราะแฟนหนูเค้ามั้ยได้จ่ายค่างวดรถเลยแล้วตอนนี้หนูก้อตามหาเค้ามั้ยเจอเพราะมั้ยเคยได้ติดต่อกันเลยค่ะหนูควรจะทำยังไงดีค่ะ ช่วยแนะนำหนูหน่อยคะ ขอบคุนค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น pa วันที่ตอบ 2015-08-01 15:12:51 IP : 182.53.163.161


ความคิดเห็นที่ 18 (3117223)
เป็นผู้ซื้อค่ะแต่ซื้อให้น้องแล้วนำรถไปคืนเสียค่าส่วนต่าง60000บาทแต่ไม่ได้เสียจดหมายมาที่บ้านก็ไม่เคยได้อ่านผ่านมา4ปีมีคนค้ำประกันมาหาคือมีพี่คนหนึ่งเค้าบอกว่ายอดไม่ถึง100000เค้าไม่ฟ้องศาลหรอกก็เลยไม่ได้สนใจอยากรู้ว่าจริงมั้ยแล้วต้องทำยังไงตอนนี้ไม่มีเงินค่ะช่วยหน่อย
ผู้แสดงความคิดเห็น ava วันที่ตอบ 2015-08-18 19:50:44 IP : 27.55.66.170


ความคิดเห็นที่ 19 (3117225)
โดนไฟแนนฟ้องเรียกรถคืนเรียกค่ารถคับโดนฟ้องเรียกค่าเสียประโยชเดือนละ10400บาทด้วยคับผมค้างค่างวดอยู่4งวดคับตอนนั้นผมตกงานคับแต่ตอนนี้พอมีบ้างแล้วคับแต่ตอนนี้ไฟแนนเรียกค่าติดตามค่าปรับ25000บาทคับถ้าไปไกล่เกลี้ยที่ศาล ไฟแนนจะลดค่าติดตามค่าดอกเบี้ยค่าเสียประโยชมัยคับคือผมยังต้องการใช้รถอยู่คับแล้วผมจำเป็นต้องมีทนายมัยคับและระหว่างฟ้องไฟแนนตามยึดรถได้มัยคับรถเหลือแค่ปีเดียวเองคับแล้วถ้าศาลตัดสินแล้วเราสามรถผ่อนกับไฟแนนต่อได้มัยคับหรือว่าเขาจะเอาเงินก้อนคับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ถาวร (thaworn_ko-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-08-18 22:48:06 IP : 49.230.49.175


ความคิดเห็นที่ 20 (3117260)
โดนเหมือนความคิดเห็นที่5ถ้าไปยอมรับกับศาลขอผ่อนได้ไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ยา (Pyayah-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-08-29 20:39:29 IP : 49.230.76.177


ความคิดเห็นที่ 21 (3117451)
ถ้ามีหมายศาลให้ไปไกลเกลี่ยไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหรคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Nasupa วันที่ตอบ 2015-10-10 17:20:25 IP : 1.46.133.151


ความคิดเห็นที่ 22 (3117455)
จะขอปรึกษาเรื่องต่อสู้คดีกับไฟแนนซ์สามารถโทรไปปรึกษาตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้ไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น Piya วันที่ตอบ 2015-10-10 22:04:16 IP : 27.55.72.160


ความคิดเห็นที่ 23 (3117470)
ขอรบกวนหน่อยนะคะ พี่ชายดิฉันออกรถมือ2กับโตโยต้าลิสซิ่งแล้วไม่จ่ายค่างวดเขา และรถก็หายไปแล้วตอนนี้ตามไม่ได้ด้วยค่ะทางศาลเขาตัดสินขั้นสุดท้าย เมื่อ4-5เดือนที่แล้วว่าต้องจ่าย30%ของราคารถแต่เรามีจ่ายบางส่วน ก็คุยกับบริษัทแล้วบริษัทตกลงและก็ขอผ่อนเดือน4000มา4เดือน แต่ใบเสร็จบอกว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลและตอนนี้ศาลมาติดประกาศ สั่งยึดทรัพย์คนค้ำแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้มีทางออกไหมค่ะเรื่องนี้ เพราะเราไม่มีเงินก้อนไปจ่ายเขาแล้วค่ะตอนนี้เขาบอกให้เอาเงินไปปิดจะจบค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำตาล วันที่ตอบ 2015-10-13 20:55:55 IP : 171.100.106.197


ความคิดเห็นที่ 24 (3117475)
ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะคือปีที่แล้วนู๋ตั้งรถไว้กับไฟแนนซ์ท้องถิ่นค้างค่างวดรถเค้า2-3เดือนแต่นู๋มาทำบัตรเครดิตก็ยังผ่านนะคะจากนี้ก็ผ่อนต่อมาเรื่อยจนกระทั่งเหลือหมื่นกว่าแล้วเพื่อนนู๋ที่เคยทำงานอยู่ที่ไฟแนนซ์นั้นก็ลาออกมันบอกนู๋ว่าไม่ต้องชำระต่อแล้วเพราะว่าที่นู๋เสียไปมีแต่ดอกเบี้ยทั้งนั้นค่าปรับรายวันก็เยอะแล้วนู๋ก็เอารถไปใช้ที่อื่นใช้นอกพื้นที่บริษัทมันก็ไม่ตามอยู่ไปอยู่มามีหนังสือมาที่บ้านนู๋ค่ะให้นู๋ไปชำระไม่งั๊นจะยื่นฟ้องรวมเบ็ดเสร็จเกือบ3หมื่นนู๋ควรทำงัยดีคะเพื่อนบอกให้ปล่อยไปนู๋ควรปล่อยไปหรือยังงัยดีเพราะโทเข้าบริษัทเค้าบอกไม่ให้ผ่อนต่อแล้วให้ปิดอย่างเดียวนู๋เครียดมากเลยค่ะรบกวนขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋ผิง (It_not_easy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-14 09:01:33 IP : 49.229.37.252


ความคิดเห็นที่ 25 (3117476)
ต่อจากข้อความข้างบนนะคะคือเล่มนู๋แจ้งหายทำใหม่แล้วอ่าค่ะนู๋ต้องทำงัยต่อบ้างคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น นู๋ผิง (It_not_easy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-14 09:07:33 IP : 49.229.37.252


ความคิดเห็นที่ 26 (3117557)
คือขอความคิดเห็นคะหนูออกรถจากเต้นมือสองในราคา400000.-แต่ทีนี้หนูส่งงวดไม่ไหวแล้วส่งคืนให้ไฟแนนตออนนี้เขาจะฟ้องเงินส่วนต่างที่เราเอารถไปคืนแล้วขายทอดตลาดได้ไม่ถึงที่เราเป็นหนี้ตอนนี้เป็นหนี้เขาอยู่210000คะแล้วเราต้องจ่ายให้เขารึเปล่าถ้าไม่จ่ายจะโดนฟ้องยึดทรัพย์ใหมคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น น้อง วันที่ตอบ 2015-10-29 21:43:09 IP : 27.55.141.150


ความคิดเห็นที่ 27 (3117593)
รถของแฟนปล่อยยึดไป แล้วมีจดหมายมา ให้ไปเจรจาไกล่เกลี่ยค่าขาดประโยชน์ ซึ่งผมอ่านดูแล้วแพงมากเกือบเท่าราคารถ ผมกับแฟนไม่มีเงินมากขนาดนั้น แล้วก็โดนฟ้องมาทำยังไงดีครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อภิสิทธิ์ สมศิลา วันที่ตอบ 2015-11-07 07:52:29 IP : 171.7.163.151


ความคิดเห็นที่ 28 (3117629)
รถโดนยึดไปแล้วขายทอดตลาดแล้วแต่ต้องมีจ่ายค่าส่วนต่าง 236,664 บาทจะต้องทำยังไงค่ะ เพราะไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นอีกอย่างก้อไม่มีเงินก้อนไปจ่ายหรอกค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปทิตตา เสียงแก้ว วันที่ตอบ 2015-11-12 13:21:51 IP : 180.183.165.145


ความคิดเห็นที่ 29 (3117630)
รถโดนยึดไปแล้วขายทอดตลาดแล้วแต่ต้องมีจ่ายค่าส่วนต่าง 236,664 บาทจะต้องทำยังไงค่ะ เพราะไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นอีกอย่างก้อไม่มีเงินก้อนไปจ่ายหรอกค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปทิตตา เสียงแก้ว วันที่ตอบ 2015-11-12 13:22:30 IP : 180.183.87.73


ความคิดเห็นที่ 30 (3117693)
ขอปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีเป็นผู้ค้ำรถยนต์ให้กับแฟนเพื่อน แต่คนที่เอารถไปใช้คือแฟนของเค้า เขาไม่ส่งค่างวดรถประมาณ 12 งวดค่ะ ตัวดิฉันเป็นผู้ค้ำ ไฟแนนซ์แจ้งว่าคดีนี้ได้ถูกฟ้องแล้วแต่ผู้เช่าซื้อไม่ไปขึ้นศาล ไฟแนนซ์แจ้งว่า ศาลตัดสิน แล้วต้องคืนรถและจ่ายส่วนต่างค่ะ ถ้าไม่ดำเนินการภายในอีกสองเดือนนี้ เขาจะดำเนินคดีในการยึดทรัพย์ของผู้เช่าซื้อและผู้ ค้ำประกัน ซึ่งตอนนี้รถน่าจะนำไปจำนำนอกระบบนะคะ กรณีแบบนี้ ทางทนายมีวิธีแนะนำไหมคะดิฉันเป็นผู้ค้ำประกันตอนนี้เดือดร้อน ค่ะ ทางไฟแนนซ์ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้และไม่สามารถที่จะนำรถมาได้ ดิฉันต้องทำยังไงดีคะ..ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น วรพินันทน์ วันที่ตอบ 2015-11-23 01:27:28 IP : 27.55.90.101[1] 2 3 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.