ReadyPlanet.com


บาปบุญเกิดขิ้นได้อย่างไร


อยากรู้เรื่องบาปบุญ


ผู้ตั้งกระทู้ นีส :: วันที่ลงประกาศ 2006-07-18 19:20:59 IP : 203.156.69.197


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (542671)

เราก้อไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดได้อย่างไรนะแต่เราเคยดูเรื่องนรกนะมันน่ากลัวมากเลยแหละ

ส่วนเรื่องบุญเราก้อไม่แน่ใจนะเพราะเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเหรอนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อิน วันที่ตอบ 2006-07-18 19:38:00 IP : 203.156.69.197


ความคิดเห็นที่ 2 (543272)

กรรมคืออะไร

กรรมคือการกระทำ ได้แก่ เจตนา (ความจงใจ ความตั้งใจ) ที่เปนกุศล (บุญ)  หรือ อกุศล (บาป) เปนเหตุให้กระทำกุศลกรรม หรือ อกุศลกรรม ไม่ว่าจะเปนทางกาย ทางวาจา ทางใจ เมื่อได้กระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมสำเร็จไปแล้ว กุศลหรืออกุศลกรรมนั้นจะเปนปัจจัยให้เกิดผลตามสมควรแก่กรรมนั้นๆ การให้ผลของกรรมนั้นจะให้ผลในชาติที่กระทำก้อได้  หรือ จะให้ผลในชาติหน้า หรือชาติต่อๆไปก้อได้

ไม่ใช่กรรมทุกกรรมจะให้ผลได้ทั้งหมดในชาติที่กระทำกรรม  เพราะกรรมสามารถติดตามไปให้ผลได้ตราบใดที่ยังไม่ได้ให้ผล  หรือยังให้ผลไม่หมด  เนื่องจากจะสะสมสืบต่ออยู่ในจิตทุกๆ บณะที่จิตเกิดดับสืบต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ศวิตา วันที่ตอบ 2006-07-19 12:41:04 IP : 221.128.113.41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.