ReadyPlanet.com


หาทนายฟ้องอย่า


เนื่องจากพ่อของลูไม่ยอมสนใจใยดีลูก และไม่ยอมส่งเสียเลี้ยงดูลูกในเรื่องค่าใช้จ่ายของลูก ทั้ง ๆ ที่พ่อของลูกก็ทำงานดี มีเงินเดือนเยอะ ส่วนแม่ของลูกทำงานได้เงินเดือนน้อย ไม่พอกับค่าใช้จ่าย

เลยอยากจะฟ้องอย่าและเรียกค่าเลี้ยงดูลูก อยากจะทราบว่าเงินค่าเลี้ยงดูจะได้เป็นค่าอะไรบ้าง เช่นค่านมลูก ค่าแพมเพิส ค่าของใช้ของลูก แล้วค่าคนเลี้ยงลูก ในกรณีที่ให้ยายเลี้ยงจะได้หรือไม่ เพราะไม่กล้าจ้างคนอื่นเลี้ยง กลัวทำร้ายลูกเหมือนที่เป็นข่าวบ่อย ๆ น่ะค่ะ   

และอยากทราบคร่าว ๆ ว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างทนายเพื่อฟ้องอย่านี้ ประมาณเท่าไหร่ แพงมากมั๊ยคะ เพราะไม่ค่อยจะมีเงิน ทนายที่รับว่าความแบบถูก ๆ พอมีบ้างมั๊ยคะ (กลัวเงินไม่พอใช้และเลี้ยงดูลูกในช่วงที่กำลังดำเนินการน่ะคะ) 

ทางเราหรือทางฝ่ายชายต้องเป็นคนจ่ายเงินค่าทนายคะ ถ้าหากเราฟ้องอย่าแล้วชนะ

ปล.พอดีอ่านในหัวข้อ สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อต้องอย่าแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจน่ะค่ะ รบกวนให้ความกระจ่างด้วยค่ะ  ผู้ตั้งกระทู้ แม่น้องรินริน :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-10 11:47:32 IP : 158.108.89.228


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1475997)

สวัสดีครับคุณแม่น้องรินริน

 

การฟ้องหย่าหรือการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล หมายถึง การที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งหยิบยกเอาเหตุแห่งการหย่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้มาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากอีกฝ่ายหนึ่ง

มาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเรื่องเหตุแห่งการฟ้องหย่า ไว้ดังนี้

(1)  สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยาหรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

(2)  สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

               (ก)  ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง

               (ข)  ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป

               (ค)  ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ

          อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (3)  สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (4)  สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (4/1)  สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (4/2)  สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (5)  สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (6)  สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (7)  สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (8)  สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (9)  สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

          (10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีฟ้องหย่า  ได้แก่  ศาลที่มูลคดีเกิด หรือศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล  ศาลใดศาลหนึ่ง เช่นจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดใด ภริยาสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้นได้  แต่ถ้าจำเลยมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยแล้ว    การฟ้องหย่าต้องยื่นฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดครับ  ในกรณีนี้ผมเข้าใจว่าสาเหตุของการหย่าน่าจะมาจากฝ่ายสามีจงใจละทิ้งร้างฝ่ายภริยาไปเกินหนึ่งปีเป็นเหตุที่ภริยายกขึ้นอ้างในการฟ้องหย่าได้  เหตุหย่ากรณีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดใดก็ยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวของจังหวัดนั้นครับการดำเนินการฟ้องหย่ามีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อศาลหลายขั้นตอน อาทิ การจัดทำคำฟ้อง การยื่นบัญชีระบุพยาน การนำส่งหมาย การนำสืบพยานในศาล เป็นต้น หากคุณติดต่อให้ทนายความดำเนินการให้จะเป็นการสะดวกกับคุณมากกว่าที่จะดำเนินการด้วยตนเอง

เอกสารเบื้องต้นในการฟ้องหย่า ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้านของโจทก์, และสำเนาใบสำคัญการสมรส

ค่าใช้จ่ายมี ค่าธรรมเนียมในการส่งหมายในประเทศประมาณ 200 – 300 บาท  ค่าขึ้นศาลจำนวน 200 บาท ค่าใบแต่งทนาย จำนวน 20 บาท  ส่วนค่าทนายความคุณต้องตกลงกับทนายความด้วยตนเอง

สิทธิของคุณนั้นทนายความจะดำเนินการให้อยู่แล้ว เช่นสิทธิการปกครองบุตร การเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ขอให้คุยปรึกษากับทนายความของคุณว่าคุณต้องการอะไรบ้าง?

หากมีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทนายความ  ในแต่ละจังหวัดจะมีหน่วยงานทนายความอาสา  ทั้งจากสภาทนายความ  สำนักงานอัยการประจำจังหวัด และสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านกฎหมาย คุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านั้นได้ หรือสภาทนายความโทร.   0 2629 1430 ต่อ 135,136 ในวันและเวลาราชการ

 

ปล.หากอ่านบทความเรื่อง "สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อ...." ไม่เข้าใจก็ลองอ่านใหม่อย่างมีสมาธิใจเย็นค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ ทำความเข้าใจนะครับ ไม่เข้าใจประเด็นไหนข้อไหนก็ถามเป็นเรื่องๆ เป็นข้อๆ ไปนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2008-06-10 15:46:13 IP : 58.8.180.166


ความคิดเห็นที่ 2 (1478789)

ขอบคุณ คุณพี่ชาย มาก ๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องรินริน วันที่ตอบ 2008-06-13 14:20:18 IP : 158.108.89.228


ความคิดเห็นที่ 3 (1521799)
ถ้าท่านต้อการปรึกษาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเห็นว่าน่าจะฟ้องได้เราคิดค่าทนายไม่แพงและจะช่วยหาทางออกให้คุณแม่น้องรินรินติดต่อที่เบอร์ 02-9314015 อยากช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรม
ผู้แสดงความคิดเห็น บจ.เบรนสอร์ม ลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอท วันที่ตอบ 2008-08-13 15:09:44 IP : 124.120.178.98


ความคิดเห็นที่ 4 (1523474)
อยากหาทนายเรื่องค่าเลี้ยงดูเหมือนกันค่ะ เพราะบังคับคดีแล้วใช้เวลานานมาก กว่าจะได้เงินและไม่ค่อยติดตามผล
ผู้แสดงความคิดเห็น โลล่า วันที่ตอบ 2008-08-18 11:26:08 IP : 210.213.41.42


ความคิดเห็นที่ 5 (3090192)

สวัสดีค่ะ คือว่าหนูสอบเข้าทำงานในพระราชวังบางปะอินไว้เมื่อ 3ปีที่แล้ว แล้วเพิ่งจะมาเรียกตัวทำงาน เอาง่ายๆว่า กำลังจะทำงานราชการ ที่ใกล้ชิดพระบาทของในหลวง แต่มันมีเหตุที่ว่า แฟนหนูมาติดคุกเพราะคดีค้ายาเสพติด เมื่อวันที่9 สิงหาคม 2551 ค่ะ ...แล้วตอนนี้เพิ่งจะเริ่มทำงานได้แค่ประมาณ3เดือน ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ รอตำแหน่งว่างจะได้บรรจุเป็นประจำ แต่ว่ามาเสียประวัติตรงแฟนติดคุกอ่ะคะ อยากจะหย่ากับเขา ควรจะทำยังไงคะ เพราะว่าถ้าไม่หย่า คงจะไม่ได้ทำงานแน่นอน เหลือเวลาอีกประมาณ 2เดือนอย่างมากค่ะ  ที่เรื่องจะเข้าวังหลวงแล้วตรวจสอบประวัติ และพิจารณาปรับเป็นประจำ ถ้าจะฟ้องหย่าควรจะฟ้องในกรณีใดบ้าง และใช้เงินมากแค่ไหนคะ เพราะว่าเงินเดือนไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะ

และเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เวลานานแค่ไหนในการฟ้องศาลคะ เพราะหนูมีเวลาแค่ประมาณ2เดือนเอง  หนูต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนบ้างคะแล้วหนูมีลูกกับเขา ตอนนี้ ลูก4ขวบค่ะ เป็นผู้หญิงค่ะ เมื่อก่อนตอนที่เขาติดคุกแรกๆ หนูเป็นคนเลี้ยงดูตลอด และมาพักหลังนี้ครอบครัวของเขาเพิ่งจะมารับลูกหนูไปอยู่ด้วยเมื่อประมาณเดือน ตุลาคม 2552ค่ะ  แล้วลูกหนูก็ไม่ค่อยอยากกลับมาหาหนูเท่าไร เพราะว่าทางนั้นเขาตามใจ อย่างนี้ถ้าฟ้องหย่าแล้วลูกจะอยู่กับเขา หรือ หนูคะ?

ช่วยตอบหน่อยนะคะ สงสัยมากและกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานมากด้วยค่ะ

baby palace!

 

ผู้แสดงความคิดเห็น bum (bum-kik-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-23 19:50:25 IP : 110.49.90.222


ความคิดเห็นที่ 6 (3091159)
ถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายติดต่อโดยตรงตามลิงค์ข้างล่างก็ได้นะครับจะได้ช่วยเหลือกันได้อีกทาง
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายป์ปืด (siriroj_lawyer-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-13 22:44:12 IP : 58.9.57.125


ความคิดเห็นที่ 7 (3091547)

หนูมีข้อสงสัยจะถามค่ะเกี่ยวกับการฟ้องหย่าภรรยาหลวง

1. หากสามีมีการฟ้องหย่าภรรยาหลวงที่แยกกันอยู่กันมา  3 ปี โดยภรรยาหลวงรับทราบนั้นว่าสามีมีภรรยาน้อยถือว่าภรรยาหลวงยินยอมแยกกันอยู่หรือไม่

2. การฟ้องหย่านั้นผู้ที่เป็นภรรยาน้อยจะต้องถูกเรียกค่าเสียหายจากภรรยาหลวงหรือไม่

3. หากศาลมีการนัดให้ขึ้นศาลเพื่อฟังคำตัดสินนั้น หากภรรยาหลวงไม่ยอมมาตามศาลนัดนั้น ติดต่อกัน 3 ครั้ง การฟ้องหย่านั้นจะมีผลอย่างไรค่ะ

4. ถ้าภรรยาหลวงอ้างว่าไม่ได้แยกกันอยู่ เป็นเวลา 3 ปี นั้นหนูจะต้องหาหลักฐานอะไรมาบ่งบอกได้ว่าแยกกันอยุ่มา 3 ปีจริง ๆ

5. ในการฟ้องหย่านั้น ค่าทนายความที่เราจะต้องตกลงกับทนายความ เป็นหมื่นมั้ยค่ะ

6. ถ้าศาลตัดสินให้ฟ้องหย่าได้ แต่พ่อแม่ฝ่ายชายไม่ยินยอมจะต้องทำอย่างไรค่ะ

7. ทรัพย์สินที่เป็นของฝ่ายสามีที่มีมาก่อนแต่งงานถือว่าเป็นสินสมรสหรือไม่

8. ในระยะเวลา 3 ปี นั้น ฝ่ายสามีได้มีการขายที่ดินและได้เงินมา ก่อนการฟ้องหย่า ถือว่าเงินที่ขายที่ดินตรงนั้นเป็นสินสมรสหรือไม่

9. ฝ่ายสามีได้แบ่งเงินตรงส่วนที่ขายที่ดินให้กับบุตรที่เกิดจากภรรยาหลวงคนละครึ่งกับบุตรที่เกิดจากภรรยาน้อย และศาลบอกว่าให้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาหลวง ฝ่ายสามีจะไม่ส่งเสียได้มั้ย เพราะได้แบ่งเงินให้กับบุตรของภรรยาหลวงไปแล้ว

 หนูขอคำตอบด่วนน่ะค่ะ เพราะสงสัยมาก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขนมเป้าผู้เป็นภรรยาน้อย วันที่ตอบ 2010-05-10 16:31:39 IP : 118.173.13.129


ความคิดเห็นที่ 8 (3092967)
http://www.9ta9.com/home/
ผู้แสดงความคิดเห็น นายทนายดอทคอม (sutuskumvilai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-04 11:28:29 IP : 125.24.193.175


ความคิดเห็นที่ 9 (3094464)
คดีฟ้องหย่าต้องฟ้องคดีที่มูลคดีเกิด(เหตุฟ้องหย่า) ถ้าต้องการฟ้องหย่าจริงๆ โทรมาได้ที่เบอร์ 0858349839 เสียค่าฤชาธรรมเนียมศาล ส่วนค่าทนายความเรียกจากฝ่ายชายครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น รุจน์ วันที่ตอบ 2010-10-10 13:45:24 IP : 58.8.143.122


ความคิดเห็นที่ 10 (3095150)
รับว่าความทั่วราชอาณาจักรคับปรึกษาคดีได้คับ ถ้าต้องการปรึกษาเรื่องกฎหมายโทรสอบถามได้คับ0869157068
ผู้แสดงความคิดเห็น วิทยา 086-9157068 (desomw-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-25 23:26:33 IP : 202.80.224.231


ความคิดเห็นที่ 11 (3096165)
คดีฟ้องหย่าต้องฟ้องคดีที่มูลคดีเกิด(เหตุฟ้องหย่า) ถ้าต้องการฟ้องหย่าจริงๆ โทรมาได้ที่เบอร์ 0890672017
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายความ (niruj_lawyer0703-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-02-28 09:49:20 IP : 124.120.101.129


ความคิดเห็นที่ 12 (3097793)
อยากถามว่าการฟ้องหย่าสามีแต่ไม่อยากเรียกร้องเอาอะไรสักอย่างนอกจากใบหย่าแล้วเขาไม่ยอมที่จะหย่าให้เขาต้องการให้เราใช้หนี้สินที่ก่อมาด้วยกันก่อนที่จะเลิกกันถ้าเรายอมใช้หนี้เขาถึงจะยอมหย่าให้แต่เราไม่ยอมใช้หนี้ให้เพราะทุกวันนี้เราเลี้ยงดูลูกทุกอย่าง  เลิกกับเขาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างเป็นสินสมรสด้วยกันเราก็ไม่เอามาสักอย่างแต่ตอนนี้สินสมรสที่หามาด้วยกันไม่เหลืออะไรแล้ว  ยังจะมาเรียกร้องให้เราไปใช้หนี้ให้อีกหนูควรทำอย่างไงดีค่ะ  
ผู้แสดงความคิดเห็น แม่น้องเฟรม วันที่ตอบ 2011-08-06 09:16:23 IP : 223.207.117.9


ความคิดเห็นที่ 13 (3098785)
ทนายฟ้องได้ครับ 0828977152 ต้องรู้รายละเอียดมากกว่านี้ถึงจะตอบได้ว่ามีเหตุหย่าตามกฎหมายหรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย (ืniruj_lawyer0703-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-01-27 19:15:40 IP : 180.210.216.68


ความคิดเห็นที่ 14 (3099507)
สวัสดีค่ะ ดิฉันอายุ ๒๓ปี จดทะเบียนสมรสในเมืองไทยจังหวัดกำแพงเพชร และดิฉันใช้นามสกุลของเค้าด้วยค่ะ ตอนนี้ดิฉันกับสามีชาวเยอร์มันไม่ได้อยู่ได้กันมา๑ปีกับอีก๖เดือนแล้วค่ะ ดิฉันอยากฟ้องหย่าค่ะดิฉันไปเที่ยวเยอร์มันมาประมาณ๑เดือนดิฉันไม่พอใจที่เห็นสามียังช่วยเหลือทุกอย่างภรรยาเก่าที่เป็นคนไทยอยู๋เยอร์มัน ติดต่อกันทุกวันโทรคุยกันบ่อยในแต่ละวันและยังไปหากันทุกวัน ดิฉันอึดอัดค่ะ เหมือนรักสามเศร้า คนหนึ่งก็ดี อีก คนหนึ่งก็รัก ดิฉันขอไม่เอาด้วยค่ะ พอดิฉันกลับมาเมืองไทยได้๕เดือน คิดทุกวันรับไม่ได้สามียังไม่เลิกลาขาดกันดิฉันจึงขอหย่า ช่วง๒เดือนแรกขอหย่าสามีก็บอกจะกลับมาหย่าให้ ให้ดิฉันรอ ดิฉันก็รอรอมาเป็นปีกว่ากว่าก็ไม่มีหวี่แววจะกลับมาหย่าให้ดิฉัน และยังไม่ติดต่อกลับมาอีก พอดิฉันติดต่อกลับไปอีกครั้งสามีบอก ให้ดิฉันเตรียมเงินไว้ให้สามี ๒๐๐๐๐ยุโรแล้วจะเส็นใบหย่าให้ ดิฉันไม่ได้มีงานแต่งหรือค่าสินสอดอะไรทั้งนั้น และไม่มีแม้ทรัพสินร่วมกัน ดิฉันอยากฟ้องหย่ามากมากเลยค่ะ อยากจะมีชีวิตคู่ใหม่ที่มีความสุขกว่านี้ ตอนนี้ดิฉันทุกใจตลอดที่ยังค้างคากับใบหย่่านี้อยู่ค่ะ ดิฉันขอหย่าโดยไม่เรียกร้องเอาอะไร ไม่อยากป็นพันทะค่ะ ไม่อยากแม้แต่จะเห็นหน้าของเค้า อยากได้แค่ใบหย่าค่ะ อยากทราบว่าฟ้องหย่าต้องมีใบอะไรบ้างค่ะ? และค่าฟ้องหย่าแบบนี้งบประมาณเท่าไรค่ะ?(อยากทราบงบประมาณค่าฟ้องหย่ามากเลยค่ะ งบประมาณสูงดิฉันคงเก็บอีกนาน)อยากได้ทนายฟ้องหย่าดีดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ช่วยตอบกลับด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุภานัน วันที่ตอบ 2012-07-23 16:43:40 IP : 80.217.228.218


ความคิดเห็นที่ 15 (3099702)
สวัสดีค่ะกรณีจ้างทนายอย่าร้างต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เหมี่ยว (mameaw-dot-suk-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-04 01:41:40 IP : 115.67.128.3


ความคิดเห็นที่ 16 (3099804)

ค่าจ้างทนายความไม่มีอัตราแน่นอนครับ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคดี ปกติถ้าฟ้องอย่าภายในประเทศประมาณ 20,000 บาท โดยประมาณนะครับ อาจจะมากหรือน้อยกว่าแล้วแต่ตกลงกัน(ภายในประเทศหมายถึงคู่สมรสทั้งคู่เป็นคนไทย ถ้ามีคนต่างประเทศ  จะต้องเสียค่าส่งหมายไปต่างประเทศ 5,000 บาทผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกประเทศป่าว แต่ที่ทำมาก็เท่านี้ นอกนั้นก็ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ส่วนค่าเดินทางของทนายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องตกลงกับทนายเองครับจะขอคำปรึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะไม่เสียเงินโทร0828977152,0853344629

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย (niruj_lawyer0703-at-htomail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-09-24 17:45:26 IP : 192.168.1.112,


ความคิดเห็นที่ 17 (3100112)
ดิฉันไม่ได้อยู่กับสามีเป็นเวลา1ปีกว่าเกือบ2ปีดิฉันอยากหย่าแต่เค้าหายสาบสูญไปดิฉันควรทำอย่างไรคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ต้องการความรู้ วันที่ตอบ 2012-12-03 18:01:26 IP : 192.168.181.77, 183.88.249.182


ความคิดเห็นที่ 18 (3100311)

ฉันมีลูก 7ขวบ สามีนอกใจ ต้อหารหย่า แต่ไม่มีเงินค่าทนายเพราะฉันเป็นแม่บ้านไม่มีเงินเดือนหากหย่าแล้วได้ทรัพย์สินจากสามีถึงมีเงินจ่ายและจ่ายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล จะมีทนายคนไหนช่วยดิฉันได้บ้างค่ะ (ต้องการฟ้องทั้ง สามีและชู้  )  

ทรัพย์สินที่มี บ้านหนึ่งหลังผ่อนยังไม่หมด

มีรถหนึ่งคันผ่อนหมดแล้ว (รถ 6 ปี )

ต้องการหย่าเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร

หากให้ความช่วยเหลือโปรดติดต่อมาเบอร์นี้

ขอบคุณ  0895123055

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิดา วันที่ตอบ 2013-01-21 18:15:30 IP : 183.88.73.254


ความคิดเห็นที่ 19 (3100312)

ฉันมีลูก 7ขวบ สามีนอกใจ ต้อหารหย่า แต่ไม่มีเงินค่าทนายเพราะฉันเป็นแม่บ้านไม่มีเงินเดือนหากหย่าแล้วได้ทรัพย์สินจากสามีถึงมีเงินจ่ายและจ่ายได้ในราคาที่สมเหตุสมผล จะมีทนายคนไหนช่วยดิฉันได้บ้างค่ะ (ต้องการฟ้องทั้ง สามีและชู้  )  

ทรัพย์สินที่มี บ้านหนึ่งหลังผ่อนยังไม่หมด

มีรถหนึ่งคันผ่อนหมดแล้ว (รถ 6 ปี )

ต้องการหย่าเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร

หากให้ความช่วยเหลือโปรดติดต่อมาเบอร์นี้

ขอบคุณ  0895123055

ผู้แสดงความคิดเห็น วิดา วันที่ตอบ 2013-01-21 18:19:32 IP : 183.88.73.254


ความคิดเห็นที่ 20 (3100426)
ปรึกษาคดีทางโทรศัพท์0828977152 0853344629
ผู้แสดงความคิดเห็น ทนาย วันที่ตอบ 2013-02-11 20:39:27 IP : 180.183.131.1


ความคิดเห็นที่ 21 (3100455)
คุณประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า - ความรักไม่สมหวัง คู่ครองปันใจ มีมือที่สาม ความรักจืดจาง อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!.. เราช่วยคุณได้..!!! - แอบรัก แอบชอบ เพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน อยากให้เขาหันมาสนใจ เป็นคู่รักกัน อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!.. เราช่วยคุณได้..!!! - ทำธุรกิจ ไม่ประสบความสำเร็จ เปิดร้านค้ายอดขายไม่ดี ไม่มีลูกค้า อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!... เราช่วยคุณได้..!!! - เป็นพนักงานขาย ไม่สามารถเปิดการขาย ปิดการขายได้ ลูกค้าไม่เชื่อถือ อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!.. เราช่วยคุณได้..!!! - ทำงานบริการ งานการคืน สาวนั่งดิงค์ เด็กบาร์ อยากหาคนอุปถัมภ์เลี้ยงดู จับเสี่ย จับชาวต่างชาติ อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!!... เราช่วยคุณได้..!!! - ดวงตก ดวงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ก้าวหน้า มีแต่ศัตรู มีแต่คนคิดร้าย อย่าปล่อยเอาไว้ ..รีบแก้ไขด่วน!!!... เราช่วยคุณได้..!!! จากประสบการณ์ 20 ปี เป็นประกัน ที่จะสามารถช่วยเหลือ เยียวยาชีวิตคุณให้ดีขึ้นทันตาเห็น แค่คุณลองเข้าไปอ่านและศึกษาดู คุณก็จะทราบถึงเหตุผลว่า ทำไมคนมากมายถึงอยากมาที่นี่กัน เพราะคุณจะสมหวังเหมือนคนเหล่านั่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.importancetattoo.com สนใจเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ที่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของคุณได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vatemon.com ***ทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ อย่าปล่อยปัญหาไว้จนเกินจะยากที่จะแก้ไข ปล่อยให้เราได้ช่วยแบ่งเบาภาระในใจคุณ**** สนใจติดต่อได้ที่ ชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย อาจารย์เสือ เข็มเทวดา เบอร์โทร (089) 4488-422
ผู้แสดงความคิดเห็น www.importancetattoo.com วันที่ตอบ 2013-02-13 14:14:30 IP : 183.89.119.192


ความคิดเห็นที่ 22 (3100975)
สวัสดีค่ะดิฉันไม่ได้อยู่กับสามีมาสามปีแล้วแต่เราไม่ได้เลิกกันแต่พอมารู้ว่าสามีติดผู้หญิงเลยทะเลาะกันขั้นรุนแรงสามีได้ทำร้ายร่างกายจนดิฉันหัวแตกแล้วตกลงเลิกกันเรื่องก็คาราคาซังมาจนถึงวันนี้เหตุเกิดที่ว่าเมื่อวานวันที่27พค2556พ่อของสามีได้มาอยู่ที่บ้านของสามีแล้วขนของทั้งหมดที่เป็นของดิฉันในบ้านสามีมาไว้ที่บ้านดิฉัน(ต้องบอกก่อนว่าที่ดิฉันกลับมาอยู่บ้านแม่ตัวเองเพราะสามีไม่ให้เข้าบ้านทั้งที่ไม่ได้หย่ากัน)อยากถามพ่อของสามีเค้ามีสิทธิ์ทำแบบนี้ด้วยเหรอคะแล้วดิฉันกับสามีเกิดทะเลาะกันอย่างรุนแรงสามีได้ท้าให้ฉันไปฟ้องหย่าเหมือนบีบให้ฉันหย่าโดยที่สามีจะไม่ให้อะไรเลยแม้แต่ซักบาทเดียวถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาดิฉันมีลูกกับสามีแล้วสองคนค่ะสินสมรสอันน้อยนิดคือรถยนต์ที่ซื้อมาสามีก็เอาไปขายเถื่อนโดยที่ดิฉันไม่ได้รับรู้อะไรเลยเพื่อที่จะให้ดิฉันไม่ได้อะไรซักบาทเดียวและดิฉันก็ไม่ได้มีงานทำไม่มีเงินเดือนดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องจะแพงไหมดิฉันแค่อยากให้สามีให้เงินสักก้อนไปตั้งตัวเท่านั้นเองแต่สามีขู่จะไม่ให้ซักบาทแนะนำหน่อยนะคะรบกวนตอบทางอีเมลของดิฉันก็ได้ค่ะดิฉันร้อนใจมากๆassry_c@hotmail.com
ผู้แสดงความคิดเห็น รักเอย (assry_c-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-05-29 05:31:58 IP : 171.4.58.166


ความคิดเห็นที่ 23 (3111025)
Your post has lifetd the level of debate
ผู้แสดงความคิดเห็น ZeW5Wib1IkzF (0u7qvr863e-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-30 16:32:57 IP : 120.198.243.35


ความคิดเห็นที่ 24 (3111460)
Superb initamrofon here, ol"e chap; keep burning the midnight oil.
ผู้แสดงความคิดเห็น AqVGrMvF (pwj4mfdv-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-31 14:26:46 IP : 111.12.128.167


ความคิดเห็นที่ 25 (3111832)
Well done to think of sointhmeg like that
ผู้แสดงความคิดเห็น MhLC6weytUV (c6tult9n-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-31 21:55:00 IP : 190.204.240.95


ความคิดเห็นที่ 26 (3112170)
To think, I was cofensud a minute ago. http://wncvzuyhli.com [url=http://xsqoarp.com]xsqoarp[/url] [link=http://qidnshy.com]qidnshy[/link]
ผู้แสดงความคิดเห็น F7H0hmzObQi (nehjyu3tvs-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 04:49:11 IP : 217.170.205.87


ความคิดเห็นที่ 27 (3112268)
My hat is off to your astute command over this toopa-brcvi!
ผู้แสดงความคิดเห็น zWK8Ym8Kvi (0gw4p8bt26-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-01 05:44:06 IP : 54.94.138.18


ความคิดเห็นที่ 28 (3114453)
cancer generic cialis 25mg online break into
ผู้แสดงความคิดเห็น eFmpFfgQ7m (chsv8lthu-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-12 16:20:33 IP : 89.98.48.149


ความคิดเห็นที่ 29 (3115167)
normal cialis 25mg cheap unique libido booster viagra 25mg online removal insurance insurance quotes california auto add sex drive sildenafil hard-earned
ผู้แสดงความคิดเห็น hSYI5r3o (xvgqcakh-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-15 02:35:09 IP : 186.88.238.130


ความคิดเห็นที่ 30 (3115865)
worldwide cialis on the web natural ed pressure medications buy levitra viagra erectile goes away order cialis 25mg scientific researchers herbal buy viagra online had
ผู้แสดงความคิดเห็น 1J3zSYn8o (evweimdt76w-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-02-19 16:02:38 IP : 46.16.76.73[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.