ReadyPlanet.com


ปัญหาในวัยรุ่นปัจจุบันส่วนใหญ่จากครอบครัวที่หย่าร้างใช่ไหม
ผู้ตั้งกระทู้ ครูใหม่ :: วันที่ลงประกาศ 2005-11-10 16:18:27 IP : 61.91.179.140


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (285740)

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 1,146 คน (พ่อ 258 คน 22.51% แม่ 408 คน 35.60% ลูก 480 คน 41.89%) โดยสำรวจระหว่าง วันที่ 10 - 12 เมษายน 2548 สรุปผลได้ดังนี้   

1. “ประชาชน” คิดว่า ปัญหาใหญ่ที่สุดของ “ครอบครัวไทย” ณ วันนี้ที่อยากให้แก้ไขคืออะไร?

พ่อ

แม่

ลูก

ภาพรวม

อันดับที่ 1

ขาดความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ไม่มีเวลาให้กัน

24.44%

53.42%

39.44%

39.10%

อันดับที่ 2

ปัญหาความยากจน/ค่าครองชีพ/ค่าใช้จ่าย/การเงินภายในครอบครัว

42.22%

20.55%

14.08%

25.62%

อันดับที่ 3

ปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติด,วัยรุ่น,การศึกษา

8.89%

15.07%

14.08%

12.68%

อันดับที่ 4

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว/การทะเลาะ วิวาท

15.56%

6.85%

12.68%

11.70%

อันดับที่ 5

ปัญหาหย่าร้างเนื่องจากขาดการวางแผน ขาดความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่

8.89%

4.11%

19.72%

10.90%

2. “ประชาชน” คิดว่า เรื่องเกี่ยวกับอะไร ? ที่ “ครอบครัวไทย” มักจะเห็นด้วยตรงกัน

พ่อ

แม่

ลูก

ภาพรวม

อันดับที่ 1

การเลือกรับประทานอาหาร

19.51%

9.81%

41.18%

23.50%

อันดับที่ 2

การเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ

31.71%

17.65%

20.59%

23.32%

อันดับที่ 3

การเลือกซื้อของ/การใช้จ่ายทั่วไป

26.83%

27.45%

11.76%

22.01%

อันดับที่ 4

การใช้เงินเพื่อลงทุนประกอบอาชีพต่างๆ

12.20%

33.33%

17.65%

21.06%

อันดับที่ 5

การทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

9.75%

11.76%

8.82%

10.11%

3. “ประชาชน” คิดว่า เรื่องเกี่ยวกับอะไร ? ที่ “ครอบครัวไทย” มักจะเห็นขัดแย้งกัน

พ่อ

แม่

ลูก

ภาพรวม

อันดับที่ 1

การใช้จ่ายทางการเงิน/ด้านการเงิน

25.82%

33.33%

27.78%

28.98%

อันดับที่ 2

ความคิดเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกัน

12.90%

31.25%

38.89%

27.68%

อันดับที่ 3

ความตรงต่อเวลา

19.35%

16.67%

8.33%

14.78%

อันดับที่ 4

การเรียนของคนในครอบครัว

22.58%

10.42%

11.11%

14.70%

อันดับที่ 5

รสนิยม ค่านิยมของคนในครอบครัว

19.35%

8.33%

13.89%

13.86%

 

4. “ประชาชน” คิดว่า ใคร? ในครอบครัวที่สนใจการเมืองมากที่สุด

พ่อ

แม่

ลูก

ภาพรวม

อันดับที่ 1

พ่อ

84.62%

58.57%

46.67%

63.29%

อันดับที่ 2

ลูก

2.56%

17.14%

29.33%

16.34%

อันดับที่ 3

ทุกคนในครอบครัว

7.69%

15.72%

9.33%

10.91%

อันดับที่ 4

แม่

5.13%

8.57%

14.67%

9.46%

 

5. “ประชาชน” คิดว่า ทำอย่างไร ? ครอบครัวถึงจะมีความสุข

พ่อ

แม่

ลูก

ภาพรวม

อันดับที่ 1

หันหน้าเข้าหากัน/ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

30.56%

66.25%

29.17%

41.99%

อันดับที่ 2

เพิ่มการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวให้มากขึ้น

25.00%

11.25%

43.05%

26.43%

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2005-11-11 19:44:21 IP : 61.91.179.195


ความคิดเห็นที่ 2 (287243)
นอกจากนั้น. สวนดุสิตโพล ของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต เคยมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีครอบครัวแล้วที่พักอาศัยอยู่ในเขตกทม.และปริมณฑล จำนวน 1,095 ครอบครัว ระหว่างวันที่ 10-14 เม.ย. เกี่ยวกับปัญหา ครอบครัว เนื่องในวันครอบครัว 14 เม.ย. ปีไหนผมจำไม่ได้ครับ ผลปรากฏดังนี้

สาเหตุที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก อันดับ 1 ความไม่เข้าใจกัน เข้ากันไม่ได้ และ ขัดแย้งกันบ่อย ร้อยละ 51.80 ตามด้วยความไม่ซื่อสัตย์ และไม่จริงใจ ร้อยละ 24.10 และติดเพื่อนฝูง เชื่อเพื่อนฝูง และเชื่อญาติมากกว่าคู่ครอง ร้อยละ 13.01 ส่วนครอบครัวแตกแยกก่อให้เกิดปัญหา เด็กมีปมด้อย และขาดความอบอุ่น ร้อยละ 47.56 ตามด้วยปัญหาสังคม เด็กมี พฤติกรรมก้าวร้าว ร้อยละ 21.32 ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม และมั่วสุมทางเพศ ร้อยละ 18.22 และการหย่าร้าง แยกทางกันอยู่ ต่างคน ต่างไป ร้อยละ 8.60 การประชดชีวิต และการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 4.30 เมื่อถามว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถลดปัญหาความแตกแยกใน ครอบครัวได้ ร้อยละ 40.31 เห็นว่าควรปรับตัวเข้าหากัน และเอาใจเขามา ใส่ใจเรา ตามด้วย การให้อภัยซึ่งกันและกัน และลดทิฐิ ร้อยละ 23.24 พูดคุย ก่อนที่จะตกลงใช้ชีวิต ร่วมกัน และพูดกันให้เข้าใจ ร้อยละ 16.27 ต้องมีเวลา ให้กับครอบครัว และมี กิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ร้อยละ 12.15

สำหรับเคล็ดลับการครองรักครองเรือนที่ประชาชนอยากฝากบอกกับครอบครัวไทย อันดับ 1 ความรัก ความจริงใจต่อกัน และความซื่อสัตย์ ร้อยละ 34.48 ตามด้วย การอภัยให้แก่กัน อดทน และใจเย็น ร้อยละ 23.61 ให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน รับฟัง ความคิดเห็นของกันและกัน ร้อยละ 16.70 และพูดคุย และปรับความ เข้าใจกัน เมื่อเกิดปัญหา ร้อยละ 15.13
ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ชาย วันที่ตอบ 2005-11-13 19:29:49 IP : 61.91.213.41


ความคิดเห็นที่ 3 (3089211)

ปัญหาส่วนใหญ่คือ  "พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก"  น่าเบื่อนะที่พ่อแม่ไม่เคยเข้าใจลูกเลยทั้งๆที่เขาก็เคยเป็นลูกมาก่อนเขาน่าจะเข้าใจดีว่าการที่พ่อแม่ไม่สนใจไม่เข้าใจเนี๊ยะลูกจะรู้สึกยังไง  และส่วนใหญ่ที่วัยรุ่นหนีออกจากบ้านก็เพราะพ่อแม่ไม่เคยเข้าใจในตัวลูกจะโทษลูกก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่ที่ชอบทำให้ลูกเสียใจ

ดูอย่างหนูสิอยู่ไงเนาะพ่อแม่ไม่รักในครอบครัวไม่เคยมีใครเข้าใจหนูสักคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องก็ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกและไม่เคยแคร์ความรู้สึกหนูเลย

พ่อเคยบอกหนูว่าทำไมลูกคนอื่นแม่รักหมดมีหนูคนเดียวที่แม่ไม่รักพ่อพูดใส่หน้าหนูถ้าหากคุณเป็นหนูคุณจะรู้สึกยังไงพอหนูมีแฟนพ่อก็ห้ามไม่เคยถามเลยว่าทำไมหนูถึงมีแฟนก็เพราะไม่มีใครรักหนูไงไม่มีใครเข้าใจหนูหนูก็เลยต้องหาคนที่รักและเข้าใจหนู  และเวลาหนูขอไปไหนแก่ก็ไม่ให้ไปคอยบังคับอยู่เรื่อยไม่เคยเข้าใจเลยว่าการที่ถูกบังคับในสิ่งที่ไม่อยากทำมันรู้สึกยังไง

ถ้าคุณเป็นหนูคุณยังอยากจะอยู่ในบ้านหลังนี้อีกหรือเปล่าแล้วคุณคิดว่าหนูควรทำอย่างไงกับชีวิตที่ไร้อิสระเช่นนี้แล้วยังต้องถูกทำให้เสียใจอยู่ทุกวัน

พ่อแม่คงมีความสุขแหละที่เห็นหนูเป็นอย่างนี้ก็เขาเกลียดหนูนิทำไงได้เราไม่ใช่ลูกรักไม่เหมือนลูกที่เขารักจะทำอะไรก็ได้เขาให้หมด เขาดูแลเอาใจใส่  กลับหนูนะสิเอาไว้ใช้งานเอาไว้ใช้เวลาที่เขาอารมณ์ไม่ดี เวลาเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะด่าหนูเขาไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าหนูรู้สึกยังไง

หนูเสียใจทุกวันจนตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ทำไม

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ซันนี่/พังงา/เกาะปันหยี วันที่ตอบ 2009-10-26 11:44:24 IP : 118.173.67.154


ความคิดเห็นที่ 4 (3090964)

   เราเองก้อ เหมือนกัน เราม่ายได้รับความรู้สึกอบอุ่นจากครอบครัวอีกเลยตั้งแต่ที่พี่ชายเราเสีย

แม่เรามีอาการทางประสาท ส่วนพ่อเราก้อไม่สนใจถึงสนใจแต่ช่วยอะไรไม่ได้ พ่อแม่เราจะทะเลาะกัน

ตลอด เราขาดความอบอุ่น เหมือนอยู่ตัวคนเดียว เราสู้และอดทนหาเงิน ส่งตัวเองเรียนมาเองตลอด

เราก้อ แอบอิจฉานะที่เวลาเห็นครอบครัวของเพื่อนที่เขามีความสุข ต่างจากเรา ทุกวันนี้ เราไม่ค่อยจะมี

ใครอยาด คบเป็นเพื่อนและคุยกับเราหลอก เพราะสาเหตุเพราะมาจากแม่เรา เขาหาว่า เป็นลูกคนบ้า

แต่เราก้อยังสู้ทั้ง น้ำตา นะเราไม่มีที่จะพึ่งเหมือนใคร ๆๆ เขา หลอกต้องพึ่งตนเองเท่านั้น เรายังมีพ่อ กับพี่

ชายที่แต่พ่อก้อมีงานต้องทำ และมีภาระหนี้สินที่ต้องชดใช้อีก เราจึงไม่กล้าที่จะรบกวนขอเงินพ่อในการเรียนหลอก

ส่วนพี่ชายเราน่ะเหรอเขาก้อต้องอาศัยอยู่กับอา ตั้ง แต่สมัยเด็ก ๆๆ  จน    ถึงตอนนี้   อยากฝากถึงความคิด เห็นที่ (3)  นะค่ะ ไม่ใช่ แค่คุณหลอก ที่มีปัญหา แต่ยังมีอีกหลายคน ที่มี ปัญหาเหมือนคุณเหมือนกัน ขอคุณอย่าท้อนะค่ะ สู้ต่อไป สู้หั้ยถึงจนถึง น้ำตาหลดสุดท้ายที่ไหลออกมา แล้วเราจะชนะมันเอง ถ้าเราแพ้ ก็ถือว่ามันเป็นบทเรียนที่จะทำ หั้นเรา เข้มแข็งให้มากขึ้น กว่า-  นั้น   

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มิ้นท์ (mikijang--at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-24 20:03:19 IP : 124.157.181.214


ความคิดเห็นที่ 5 (3097185)

ปัญหาต่างๆ ทุกครอบครัวมีแต่ปัญหาอาจแตกต่างกัน นะ ส่วนตัวพี่กานต์ ก็มีบ้างปัญหาครอบครัวแต่เราต้องตั้งสติ และเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง เราควรจะทำตัวอย่างไรให้มีประโยชน์ให้สังคมยอมรับและเพื่อเป็นรากฐานที่ดี หรือตัวอย่างแบบอย่างที่ดีให้ลูก ๆ หรือน้อง ๆ หรือคนที่เรารู้จัก จุดยืนของตัวเอง ความเชื่อมั่นตัวเองและการที่คิดดี ทำดี เราจะประสบผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้ ไม่ได้เกิดกับใครนะ เกิดกับตัวเรานั้นเอง และพ่อแม่หรือครอบครัวเราก็จะเห็นความสำเร็จของเราและดีใจกับ เรา เหมือนที่พี่กานต์ทำอยู่นี่ยัง ลองเอาวิธีคิดของพี่ไปใช้ดูนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กานต์ (kanpanda2009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-09 09:06:21 IP : 118.174.49.180[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.