ReadyPlanet.com
dot dot
dot
"บ้านแห่งรัก" ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน
dot
bulletหน้าแรก
bulletสนามหน้าบ้าน
bulletห้องรับแขก
bulletห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่
bulletห้องหนังสือ
bulletห้องลูกๆ หลานๆ
bulletเรื่องน่ารู้
bulletเรื่องเล่าสอนใจ
bulletห้องสนทนา "บ้านแห่งรัก"
bulletส่งเมล์ถึง Webmaster
bulletท่านมีคำถามเรามีคำตอบ
bulletเพื่อนบ้านแลกลิ้งค์
bulletส่ง e-cardเพลง: คนไม่เข้าตา
ศิลปิน:แคลโลรี่ บรา บรา
“มันเจ็บที่หัวใจ” article

“มันเจ็บที่หัวใจ” เป็นคำพูดที่ออกจากปากเด็กชายวัย 10 ขวบ เมื่อพูดถึงสิ่งที่เขาได้รับการปฎิบัติในทางไม่ถูกต้องจากผู้เป็นแม่ท่าที่การพูดของเขาเต็มไปด้วยความไร้เดียงสา บริสุทธิ์ใจ ไม่ได้โกรธแค้นผู้เป็นแม่

เมื่อมาขยายความรู้สึก “เจ็บที่หัวใจ” ของเด็กน้อยได้ความว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้เป็นแม่ ติเตียน กล่าวโทษ กล่าวหา หรือพูดในทางลบ หรือถูกลงโทษ โดยที่เขาคิดและรู้สึกว่าเขาไม่ผิดหรือการกระทำนั้นไม่ควรถูกกล่าวโทษ หรือลงโทษ หรือเขาไม่ควรได้รับการตำหนินี้แต่เพียงฝ่ายเดียวความรู้สึกเจ็บที่หัวใจก็จะเกิดขึ้น คงอยู่นาน และยอมรับไม่ได้ แต่หากเป็นความผิดที่เขาสมควรได้รับการว่ากล่าวตำหนิตักเตือนแล้วความรู้สึกเจ็บนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่รับไม่ได้ และยินดีรับ

เรื่องนี้มีประเด็นให้คิดต่อได้ 2 ด้านคือ ด้านของคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่กับด้านของเด็ก
- ด้านของผู้ใหญ่ โดยเจตนาและส่วนลึกแล้ว ทุกอย่างที่ทำไปนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความรัก ความปรารถนาดี อยากที่จะให้ลูกเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่มักจะเผลอเลอคือ มาตราฐานของเกณฑ์การตัดสินนั้นวางอยู่บนความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
- ด้านของเด็กนั้น ไม่ว่าเขาจะมีอายุเท่าไรก็ตาม เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความคิดความรู้สึกเป็นของตนเองตามระดับความส่ามารถ ความเข้าใจ และมีความต้องการที่เป็นไปตามวัย และยังคาดหวังการปฎิบัตจากผู้ที่อยู่รอบข้างว่าควรจะต้องปฎิบัติกับเขาอย่างไร

ดังนั้นปัญหามักเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังและความต้องการระหว่างคนสองวัยไม่ตรงกันบ่อยครั้งทำให้เกิดสถานะการณ์ “ผู้ใหญ่รังแกเด็ก” “พ่อแม่รังแกลูก” แล้วทำอย่างไรอาการเจ็บที่หัวใจน้อยๆ จะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าหากเกิดขึ้นก็ขอให้อยู่ในระดับที่มนุษย์ตัวน้อยๆจะยอมรับ และยินดีรับ ไม่กลายเป็นแผลที่รบกวนเขาไปตลอดชีวิต

ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ น่าจะเป็นผู้เริ่มต้น เพราะโดยวัย ประสบการณ์ ความสามารถ ในการคิด และการกระทำมีความเอื้ออำนวยมากกว่า นอกจากนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ผู้ใหญ่มักจะเป็นผู้กำหนด สามารถชี้นำเด็กได้อยู่แล้ว

- ประการแรก ผู้ใหญ่ต้องเปิดใจให้กว้าง ปรับมุมมองที่มีต่อเด็กก่อนว่า เด็กก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่มีความคิด ความรู้สึกเป็นของตนเอง แม้เขาจะเป็นลูกหลานของเราแต่เขาไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของเราโดยเบ็ดเสร็จ เพียงแต่เขารับถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ์กรรมบางอย่างจากเราเท่านั้น และมาตราฐานของเราในช่วงเวลาและวัยเดียวกับเราไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมาตราฐานของเด็กด้วย

- ประการที่สอง ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการในการสั่งสอนเด็ก นั่นคือแทนที่จะเป็นการสั่งหรือบอกให้เด็กทำตามก็น่าจะต้องปรับปรุงเป็นการพูดคุย ให้เหตุผล ถามความคิดเห็น ความรู้สึก และความต้องการของเด็ก พยายามสื่อสารด้วยภาษาที่เด็กเข้าใจได้ และสิ่งสำคัญคือเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งขึ้น ต้องคุยกันไม่ด่วนตัดสินหรือใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสิน

- ประการที่สาม ฝึกยอมรับความจริงที่ว่า “เป็นผู้ใหญ่ก็มีโอกาสทำผิด พูดผิด คิดผิดได้” กล้าหาญพอที่จะยอมรับกับตนเองว่า “ฉันผิด” และถ้าทำได้ให้รู้จักเอ่ยคำว่า “ ขอโทษ” ด้วยความรู้สึกว่า อยากขอโทษจริงๆ ต่อผู้คนรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ


ถ้าหากผู้ใหญ่ หรือพ่อแม่ทำได้ใน 3 ประการข้างต้น บรรยากาศ ครอบครัวที่อบอุ่น เพราะการที่ทุกคนยอมรับให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกันจะค่อยๆ งอกงามขึ้น นอกจากอาการเจ็บที่หัวใจก็จะเกิดขึ้นอย่างยอมรับและยินดี ความรักและความเข้าใจระหว่างกันก็จะเกิดขึ้นภายในครอบครัว


By: สกุลรัตน์ จารุสันติกุล นักจิตวิทยา

 

 

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

บริการฟังเพลงออนไลน์ ไม่มีบริการดาวน์โหลดเพลงทุกชนิด โปรดสนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่

เรื่องควรรู้สำหรับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ article
จูบของลูกน้อย article
ปัญหาการนอกใจและวิธีแก้ article
เรื่องเศร้า...ของชีวิตคู่ article
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข article
รถไฟ กับ ความรัก article
กิจกรรมสร้างสายใยแห่งรัก article
สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อต้อง “หย่า” article
ศาสตร์ในการทะเลาะกัน article
ชีวิตคู่หลังการนอกใจได้ผ่านพ้นไป article
คิดให้ดีก่อนหย่า article
ชีวิตคู่กับการให้อภัย article
วัยรุ่นในครอบครัวแตกแยก article
สามีนอกใจมีอะไรเป็นสาเหตุ article
ภาษารักทั้ง 9 article
ความโกรธ article
คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี article
แก่อย่างมีคุณค่า article
หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดา article
วิธีการสร้างเรือนรักที่สมบูรณ์แบบ article
พ่อ…ร่มไทรไม่ใช่ร่มตาล article
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ article
ชูรักคู่สมรส article
"เอดส์ลดหรือเพิ่ม……เริ่มที่ผู้ชาย" article
100 คำพูดดีๆ ที่พ่อแม่ควรพูด article
เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ article
จะป้องกันลูกไม่ให้เข้าแก๊งได้อย่างไร? article
ปราการแห่งทิฐิอุปสรรคแห่งรัก article
เทคนิคการเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น article
อยากรักให้ยืดต้องทำอย่างไร? article
เคล็ดลับ 5 ข้อ ในการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงระหว่างคู่ครอง article
พ่อแม่ ทะเลาะอย่างไรให้สร้างสรรค์ article
ทำไมผู้ชายจึงชอบมีเมียน้อย? article
ระแวง article
ความรักมิใช่การครอบครอง article
ลูกจ๋าแม่ขอโทษ article
เมื่อลูกมีแฟน article
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี article
ชีวิตคู่กับการเลี้ยงลูก article
การเตรียมลูกเข้าสู่วัยรุ่นที่ สดใส ร่าเริง และมีคุณภาพ article
พ่อแม่กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน article
เมื่อลิ้นกระทบฟันจะแก้ไขอย่างไร? article
เคล็ดไม่ลับ 10 ประการในการมีชีวิตคู่ article
ข้อเขียนจากลูก แด่คุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรัก article
ความรักของเด็ก article
20 นิสัยไม่ดีสําหรับการใช้ชีวิตคู่ article
ปัญหาของผู้สูงอายุ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
.......กลับหน้าแรกคลิกที่นี่ครับ..:: กลับหน้าแรก ::..

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด