ReadyPlanet.com
dot dot
dot
"บ้านแห่งรัก" ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน
dot
bulletหน้าแรก
bulletสนามหน้าบ้าน
bulletห้องรับแขก
bulletห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่
bulletห้องหนังสือ
bulletห้องลูกๆ หลานๆ
bulletเรื่องน่ารู้
bulletเรื่องเล่าสอนใจ
bulletห้องสนทนา "บ้านแห่งรัก"
bulletส่งเมล์ถึง Webmaster
bulletท่านมีคำถามเรามีคำตอบ
bulletเพื่อนบ้านแลกลิ้งค์
bulletส่ง e-cardเพลง: Back for good
ศิลปิน: Take that
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี article

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 10 ข้อ ที่สมัชชาสหประชาชาติ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์นั้น จะเห็นว่ามีอยู่หลายข้อที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพจิต เด็กและเยาวชนของชาติทั้งในทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 4 ซึ่งกล่าวไว้ว่าเด็กและเยาวชนพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างบริบูรณ์ทั้งแม่และเด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเมื่ออยู่ในครรภ์และภายหลังเมื่อคลอดแล้วจากสิทธิข้อนี้ เน้นให้เห็นว่าความสำคัญของสุขภาพจิตนั้นเริ่มตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาเลยทีเดียว และในข้อ 6 กล่าวถึงความรัก ความเข้าใจ ของพ่อแม่ที่พึงมีต่อเด็ก และให้เด็ก และเยาวชนสามารถรับรู้ได้ อันจะทำให้เกิดความอบอุ่น เกิดกำลังใจเพื่อ ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและในรายที่ไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวยากจนก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหรือองค์กรต่างๆ

แต่อย่างไรก็ดี การที่เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น สิ่งสำคัญขึ้นอยู่ที่การได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่เล็กจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีอย่างดีเพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและดำเนินการตามในสิ่งอันเหมาะอันควร รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก ได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของเด็กได้อย่างเต็มที่

จิตวิทยาแนวใหม่เน้นเรื่อง การสร้างการยอมรับตัวเอง (Self Concept) ซึ่งจะเป็นผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ด้วยวิธีการใส่ข้อมูลกางบวกให้แก่เด็กตั้งแต่เล็ก ๆ เพื่อให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นเป็นผู้มองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นจุดสำคัญของการประสบความสำเร็จ
การใส่ข้อมูลทางบวกนี้หมายถึง ปิยะวาจา การให้คำชมที่จริงใจไม่ใช่คำยอหรือคำตำหนิโดยใช้หลัก " Don't find fault - find a remedy " คือไม่หาข้อผิดพลาด แต่ค้นหาข้อดี ข้อเด่นที่เขามีอยู่ออกมาแต่ถ้าไม่พบข้อดีข้อเด่นในขณะนั้นก็ควรเฉยเสีย การใส่ข้อมูลทางบวกนี้ต้องใส่แต่บวกตลอดแม้บางพฤติกรรมที่เห็นว่าไม่ดีก็ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า จิตวิทยาในการพูดให้เขารู้สึกในทางที่ดีเพื่อให้เกิดความรุ้สึกเป็นพวกเดียวกัน และเห็นใจเข้าใจแบบแนวของกัลยาณมิตรเพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเอง เน้นให้เขามีกำลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเอง เน้นให้เขารู้สึกว่า " every day and every way you get better and better "
พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากจะเห็นบุตรหลานของท่านเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ มีทั้งความสามารถคุณธรรม และมนุษย์สัมพันธ์ เพื่อการมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งต่อตนเองและบุคคลรอบข้างดังกล่าว และสุดท้ายนี้ใคร่ขอฝากแนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กของท่านเพื่อให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพต่อไป


ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยถ้วยคำตำหนิ เขาจะเป็นคนล้มเหลว
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยความก้าวร้าว เขาจะเป็นคนแข็งกร้าว
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยคำเย้ยหยัน เขาจะเป็นคนขลาดอาย
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยความละอาย เขาจะเป็นคนขี้หวาดระแวง
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยความมานะ เขาจะเป็นคนอดทน
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยการให้กำลังใจ เขาจะเป็นคนเชื่อมั่นตนเอง
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยความชื่นชม เขาจะเป็นคนซึ้งในคุณค่า
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยความยุติธรรม เขาจะเป็นคนรักความยุติธรรม
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยความรักความอบอุ่น เขาจะเป็นคนพอใจในตัวเองและมีศรัทธาในชีวิต
ถ้าท่านเลี้ยงดูเขาด้วยการยอมรับและความเป็นมิตร เขาจะเป็นคนมีความรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์

By: กฤษฎา ชลวิริยะกุล

 

 

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

บริการฟังเพลงออนไลน์ ไม่มีบริการดาวน์โหลดเพลงทุกชนิด โปรดสนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่

เรื่องควรรู้สำหรับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ article
จูบของลูกน้อย article
ปัญหาการนอกใจและวิธีแก้ article
เรื่องเศร้า...ของชีวิตคู่ article
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข article
รถไฟ กับ ความรัก article
กิจกรรมสร้างสายใยแห่งรัก article
สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อต้อง “หย่า” article
ศาสตร์ในการทะเลาะกัน article
ชีวิตคู่หลังการนอกใจได้ผ่านพ้นไป article
คิดให้ดีก่อนหย่า article
ชีวิตคู่กับการให้อภัย article
วัยรุ่นในครอบครัวแตกแยก article
สามีนอกใจมีอะไรเป็นสาเหตุ article
ภาษารักทั้ง 9 article
ความโกรธ article
คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี article
แก่อย่างมีคุณค่า article
หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดา article
วิธีการสร้างเรือนรักที่สมบูรณ์แบบ article
พ่อ…ร่มไทรไม่ใช่ร่มตาล article
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ article
ชูรักคู่สมรส article
"เอดส์ลดหรือเพิ่ม……เริ่มที่ผู้ชาย" article
100 คำพูดดีๆ ที่พ่อแม่ควรพูด article
เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ article
จะป้องกันลูกไม่ให้เข้าแก๊งได้อย่างไร? article
ปราการแห่งทิฐิอุปสรรคแห่งรัก article
เทคนิคการเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น article
อยากรักให้ยืดต้องทำอย่างไร? article
เคล็ดลับ 5 ข้อ ในการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงระหว่างคู่ครอง article
พ่อแม่ ทะเลาะอย่างไรให้สร้างสรรค์ article
ทำไมผู้ชายจึงชอบมีเมียน้อย? article
ระแวง article
ความรักมิใช่การครอบครอง article
ลูกจ๋าแม่ขอโทษ article
เมื่อลูกมีแฟน article
ชีวิตคู่กับการเลี้ยงลูก article
การเตรียมลูกเข้าสู่วัยรุ่นที่ สดใส ร่าเริง และมีคุณภาพ article
พ่อแม่กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน article
เมื่อลิ้นกระทบฟันจะแก้ไขอย่างไร? article
“มันเจ็บที่หัวใจ” article
เคล็ดไม่ลับ 10 ประการในการมีชีวิตคู่ article
ข้อเขียนจากลูก แด่คุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรัก article
ความรักของเด็ก article
20 นิสัยไม่ดีสําหรับการใช้ชีวิตคู่ article
ปัญหาของผู้สูงอายุ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
.......กลับหน้าแรกคลิกที่นี่ครับ..:: กลับหน้าแรก ::..

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด