ReadyPlanet.com
dot dot
dot
"บ้านแห่งรัก" ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน
dot
bulletหน้าแรก
bulletสนามหน้าบ้าน
bulletห้องรับแขก
bulletห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่
bulletห้องหนังสือ
bulletห้องลูกๆ หลานๆ
bulletเรื่องน่ารู้
bulletเรื่องเล่าสอนใจ
bulletห้องสนทนา "บ้านแห่งรัก"
bulletส่งเมล์ถึง Webmaster
bulletท่านมีคำถามเรามีคำตอบ
bulletเพื่อนบ้านแลกลิ้งค์
bulletส่ง e-cardเพลง: Love is All Around
ศิลปิน: Wet Wet Wet
พ่อ…ร่มไทรไม่ใช่ร่มตาล article

ปัจจุบันการดำเนินชีวิตของคนในสังคมแปรเปลี่ยนไป ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าหากัน หาใช่สิ่งใดไม่ แต่หากเป็นเพื่อความสุขในการอยู่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีชายและหญิงคู่ใดตกลงใจร่วมกันสร้างสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่า ..สถาบันครอบครัว…ซึ่งเป็นรากฐาน เป็นต้นตอของที่มาแห่งความเจริญพัฒนาในสังคม ส่วนอีกแง่มุมก็เป็นที่มาแห่งปัญหา ที่อาจลุกลามออกไปสู่สังคมที่กว้างขึ้น นั่นก็หมายความว่า ภารกิจในบทบาทพ่อและแม่ ย่อมเป็นภาระอันยิ่งใหญ่

นายวิชา มหาคุณ หัวหน้าคณะผู้พิพากษาในศาลฎีกา เป็นผู้หนึ่งที่ได้แสดงความเห็นถึงบทบาทของพ่อยุคปัจจุบันในโอกาสวันพ่อแห่งชาติว่า ปัจจุบันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ทำให้ความใกล้ชิดระหว่างพ่อกับลูก สามีกับภรรยาลดน้อยลง รวมทั้งมีความแตกแยกในครอบครัว เป็นที่มาของปัญหาการหย่าร้าง ทำให้ลูกมีความนับถือหรือเลื่อมใสต่อพ่อลดน้อยลงกว่าในอดีต ผู้เป็นพ่อควรจะสร้างเสริมบทบาทผู้นำ มีทัศนคติที่ดีแก่ครอบครัวและลูก ลูก ๆ จะเคารพเลื่อมใสพ่อเพราะเห็นว่าพ่อเป็นคนมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นแบบอย่างที่ดี แสดงให้ลูกเห็นถึงความเสียสละ เป็นผู้ให้ความรักความอบอุ่นต่อครอบครัวอย่างจริงจัง

“ไม่ใช่เพียงนำเงินมาให้แล้วอ้างว่า ตัวฉันเป็นผู้หาเงินมา ฉันต้องมีความสำคัญ ลูก ๆ และภรรยาจะต้องเคารพฉัน อย่างนี้เป็นพ่อที่ชอบแสดงความยิ่งใหญ่ บ้าอำนาจ ลูกไม่รักคุณหรอก” นายวิชากล่าว

นายวิชา ยังแสดงทัศนะว่า สังคมความเป็นอยู่ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ผู้นำครอบครัวก็จะต้องเปลี่ยนทัศนคติการอยู่ร่วมกันด้วย กล่าวคือ สามีและภรรยามีสิทธิเท่าเทียมกัน จะต้องปรึกษาหารือกัน ซึ่งบางครั้งภรรยามีบทบาทสำคัญในการหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวมากกว่า ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ลูกก็จะมองแล้วว่า ตัวพ่อต้องทดแทนด้วยบทบาทอื่น เช่น ต้องช่วยเลี้ยงดูลูก เข้ามาช่วยดูแลงานภายในบ้านแทนแม่บ้าง ไม่ใช่ให้ผู้อื่นมาเป็นผู้รับใช้อย่างในอดีต และไม่อยากให้ผู้ชายรังเกียจงานบ้าน ตรงกันข้าม หากผู้ชายที่หันมาช่วยงานแม่บ้านจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่น่ารัก น่าเลื่อมใส จะเกิดความรู้สึกที่ดี ๆ จากผู้ที่พบเห็นด้วยซ้ำไป

สำหรับปัญหาผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงมาปกครองในครอบครัวนั้น นายวิชา บอกว่า ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดมหันต์ ที่ผู้เป็นพ่อหรือสามีใช้อำนาจ ใช้ความรุนแรง เป็นหลัก ตัดสินด้วยอารมณ์ เมื่อลูกทำผิดก็ทุบตี เป็นการเหยียดศักดิ์ศรี ถือว่าสิ้นความเป็นมนุษย์ อยากให้ผู้ชายเปลี่ยนมุมมองใหม่ หันกลับมามองว่า ตัวเองหรือไม่ที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหา จะต้องปรับอารมณ์ แต่ก็ไม่อยากให้ถึงขั้นว่า จะต้องเข้าโรงซ่อมสุขภาพ หรือโรงซ่อมสามี ซึ่งเป็นเรื่องปลายเหตุ ตนมองว่าจะต้องหาวิธีป้องกันดีกว่าไปแก้ไขเมื่อเกิดปัญหารุนแรงแล้ว โดยการป้องกันจะต้องมีความพร้อมในการสมรส ต้องใช้ระยะเวลานานในการศึกษานิสัยใจคอก่อน ไม่ใช่รู้จักกันปุ๊ปปั๊บก็ตัดสินใจมาอยู่กินกันแล้ว ซึ่งในหลายประเทศได้กำหนดว่า คู่สมรสต้องรู้หลักพื้นฐานการครองคู่ การวางแผนชีวิต และจะมีลูกไม่ได้หากไม่พร้อมในทุก ๆ ด้าน แต่ไทยเรายังไม่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียที

นายวิชา ยังเห็นด้วยกับการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ ให้ยกเลิกการให้สิทธิผู้ชายข่มขืนภรรยา ด้วยการตัดวลี “ซึ่งมิใช่ภรรยาตน” เป็น “ผู้ใดข่มขืนหญิง โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ..มีความผิดต้องได้รับโทษ” ว่า ขณะนี้รัฐธรรมนูญถือเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นสำคัญ แต่ว่าในครอบครัวเองกลับไม่ยอมรับ มองว่าการข่มขืนภรรยาตนเองกลายเป็นเรื่องทำได้โดยชอบ

“ผมมองว่าเป็นเรื่องประหลาดและตลกที่เกิดขึ้นในสังคมไทย กล่าวคือ ถ้าผู้ชายสมรสกับภรรยา โดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว สามารถข่มขืนภรรยาได้ แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรส ข่มขืนภรรยาไม่ได้ เพราะคำว่า ภรรยาตามกฎหมายมาตรานี้ หมายถึง ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กลายเป็นว่า ใบทะเบียนสมรสเป็นใบเบิกทางให้สามีข่มขืนภรรยาได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ภรรยาที่มีหัวก้าวหน้าจะไม่ยอมจดทะเบียน เนื่องจากกลัวว่าสามีสามารถใช้ความรุนแรงข่มขืนตัวเองได้ กลายเป็นการทำลายหลักความมั่นคงในครอบครัวที่ต้องการส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนสมรสกันให้มาก”

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ นายวิชา ฝากถึงพ่อทุกคนว่า จะต้องมีความเข้าใจลูก อย่าใช้ความรุนแรง หรืออำนาจ ให้ใช้เหตุผล และมีความเป็นเพื่อนให้มาก คือรู้ว่าลูกชอบอะไร อย่ามองว่าเรื่องที่ลูกชอบเป็นเรื่องไร้สาระ อยากให้พ่อแสดงความรักต่อลูก อย่าเขินอายที่จะกอดลูกเพียงวันละครั้ง บอกรักลูก บอกรักภรรยา และขอให้ทำเป็นนิสัย จะช่วยให้มีความใกล้ชิด มีความเข้าใจ ครอบครัวก็จะอบอุ่นกันมากขึ้น

ด้าน พระพิศาลธรรมพาที หรือพระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวถึงหน้าที่พ่อในปัจจุบันว่ามีบางส่วนที่ไม่ค่อยเป็นมนุษย์เท่าไร เช่นชอบข่มขืนลูก ทุบตีลูกอย่างทารุณโหดร้าย ปล่อยปละละเลยไม่เลี้ยงดู แต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคุณพ่อที่ดี ตั้งใจทำมาหากิน เลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัว อย่างไรก็ตามเห็นว่า พ่อทั้งหลายควรจะเพิ่มบทบาทตัวเองให้เป็นพ่อตัวอย่าง เป็นพ่อที่คอยดูแลให้ความสนับสนุนลูกให้เจริญก้าวหน้า
ลูกชอบกีฬาก็สนับสนุนให้เหมือนพ่อภราดร ศรีชาพันธุ์ ยอดนักเทนนิสของไทย นอกจากนี้ จะต้องช่วยสนับสนุนทั้งในด้านการเรียน การงาน ให้ประสบการณ์และความรู้แก่ลูกอย่างดี


“พ่อที่ชอบใช้ความรุนแรงกับลูก อยากให้ทิ้งนิสัยหรือสันดานนั้นเสีย ให้มีความรักความเมตตาต่อลูก ไม่ควรทารุณบีบคั้นจนลูกต้องหนีออกนอกบ้าน หรือพ่อที่ทำตัวเป็นยักษ์มาร จะต้องปรับตัวให้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ไม่ใช่เป็นร่มตาล ร่มมะพร้าวที่หล่นใส่หัวลูกหลาน และบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คือ จะต้องเป็นพ่อตัวอย่าง พ่อดีเด่น พ่อล้ำเลิศ พ่อประเสริฐสุด เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี และต้องเป็นพ่อดีเด่นให้ได้ อย่างน้อยก็ต้องตั้งความหวังว่า การจัดงานวันพ่อปีนี้ ปีหน้า หรือปีไหน เราจะต้องได้เข้าวินกับเขาบ้าง” พระพิศาลธรรมพาที กล่าวในที่สุด

By: หทัยรัศมิ์ ปรางค์ประยูร

 

 

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

บริการฟังเพลงออนไลน์ ไม่มีบริการดาวน์โหลดเพลงทุกชนิด โปรดสนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่

เรื่องควรรู้สำหรับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ article
จูบของลูกน้อย article
ปัญหาการนอกใจและวิธีแก้ article
เรื่องเศร้า...ของชีวิตคู่ article
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข article
รถไฟ กับ ความรัก article
กิจกรรมสร้างสายใยแห่งรัก article
สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อต้อง “หย่า” article
ศาสตร์ในการทะเลาะกัน article
ชีวิตคู่หลังการนอกใจได้ผ่านพ้นไป article
คิดให้ดีก่อนหย่า article
ชีวิตคู่กับการให้อภัย article
วัยรุ่นในครอบครัวแตกแยก article
สามีนอกใจมีอะไรเป็นสาเหตุ article
ภาษารักทั้ง 9 article
ความโกรธ article
คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี article
แก่อย่างมีคุณค่า article
หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดา article
วิธีการสร้างเรือนรักที่สมบูรณ์แบบ article
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ article
ชูรักคู่สมรส article
"เอดส์ลดหรือเพิ่ม……เริ่มที่ผู้ชาย" article
100 คำพูดดีๆ ที่พ่อแม่ควรพูด article
เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ article
จะป้องกันลูกไม่ให้เข้าแก๊งได้อย่างไร? article
ปราการแห่งทิฐิอุปสรรคแห่งรัก article
เทคนิคการเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น article
อยากรักให้ยืดต้องทำอย่างไร? article
เคล็ดลับ 5 ข้อ ในการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงระหว่างคู่ครอง article
พ่อแม่ ทะเลาะอย่างไรให้สร้างสรรค์ article
ทำไมผู้ชายจึงชอบมีเมียน้อย? article
ระแวง article
ความรักมิใช่การครอบครอง article
ลูกจ๋าแม่ขอโทษ article
เมื่อลูกมีแฟน article
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี article
ชีวิตคู่กับการเลี้ยงลูก article
การเตรียมลูกเข้าสู่วัยรุ่นที่ สดใส ร่าเริง และมีคุณภาพ article
พ่อแม่กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน article
เมื่อลิ้นกระทบฟันจะแก้ไขอย่างไร? article
“มันเจ็บที่หัวใจ” article
เคล็ดไม่ลับ 10 ประการในการมีชีวิตคู่ article
ข้อเขียนจากลูก แด่คุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรัก article
ความรักของเด็ก article
20 นิสัยไม่ดีสําหรับการใช้ชีวิตคู่ article
ปัญหาของผู้สูงอายุ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
.......กลับหน้าแรกคลิกที่นี่ครับ..:: กลับหน้าแรก ::..

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด