ReadyPlanet.com
dot dot
dot
"บ้านแห่งรัก" ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน
dot
bulletหน้าแรก
bulletสนามหน้าบ้าน
bulletห้องรับแขก
bulletห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่
bulletห้องหนังสือ
bulletห้องลูกๆ หลานๆ
bulletเรื่องน่ารู้
bulletเรื่องเล่าสอนใจ
bulletห้องสนทนา "บ้านแห่งรัก"
bulletส่งเมล์ถึง Webmaster
bulletท่านมีคำถามเรามีคำตอบ
bulletเพื่อนบ้านแลกลิ้งค์
bulletส่ง e-cardเพลง: Take Me To Your Heart
ศิลปิน: Michael Learn to Rock
เรื่องเศร้า...ของชีวิตคู่ article
เป็นเรื่องจริงที่บอกมาจากปากของหญิง-ชายที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังโดยปราศจากคู่ ซึ่งงานนี้ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้สำรวจเรื่อง "ปัญหา และความคาดหวังในการดำเนินชีวิตของครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว(Single Parent) กรณีศึกษาพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงลูกตามลำพังที่เป็นสมาชิกโครงการพัฒนาเครือข่ายพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยว" ซึ่งสอบถามจากพ่อหรือแม่ที่เลี้ยงดูลูกตามลำพังในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 94 ตัวอย่าง แบ่งเป็นหญิง 86.2% ชาย 13.8%
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏมีชายหญิงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยหย่าร้างหรือแยกทางกับคู่ครองถึง 88.3% และในส่วนที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะคู่ครองเสียชีวิตมีเพียง 11.7%

สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องหย่า/แยกทางจากคู่ครองมากที่สุดคือ คู่ครองมีคนอื่น/นอกใจ/เจ้าชู้มากที่สุด รองลงมาคือ นิสัยหรือความคิดไม่ตรงกัน/เข้ากันไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น คู่ครองขาดความรับผิดชอบ ทอดทิ้ง *** มีหนี้สิน *** มีการใช้ความรุนแรง *** ติดเหล้า ติดการพนัน ซึ่งผลการสำรวจทำให้เข้าใจได้ว่าแม้ปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกัน ทัศนคติไม่ตรงกันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากระหว่างชีวิตคู่ แต่ทว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุสำคัญของการหย่าร้างจะมาจากเรื่องการนอกใจและความเจ้าชู้มากกว่า

จากการสำรวจยังพบอีกว่าพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวเฉพาะคนที่หย่าหรือแยกทางจากคู่ครอง 23.1% ยังมีปัญหาความขัดแย้งกับอดีตคู่ครองในปัจจุบัน โดยปัญหาสำคัญมาจากการยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า มีมือที่สามเข้ามายุ่งเกี่ยว *** มีการแสดงความเจ้าชู้ คบคนอื่นออกนอกหน้า *** มีปัญหาหนี้สินค้าง
ที่สำคัญพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่หย่า/แยกทางกับคู่ครอง 49.4% มีความไม่พอใจต่อความสัมพันธ์ในชีวิตคู่ที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาความเจ้าชู้และนอกใจ *** การใช้ชีวิตคู่เป็นไปอย่างไม่มีความสุข และมีปัญหาไม่สามารถปรองดองกันหรือไม่สามารถเข้ากับญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายได้ ในขณะที่ 37.4% มีความพอใจเนื่องจากระหว่างการใช้ชีวิตคู่ก็มีความสุขดี และอีก 13.2% ไม่แน่ใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามเรื่องความพอใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเป็นพ่อ แม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบัน 84% ระบุว่าพอใจ เนื่องจากมีความสุขสบายใจ ภูมิใจที่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เอง มีอิสระ มีภาระน้อยลง และไม่ต้องทะเลาะกันให้ลูกเห็น และอีก 12.7% ไม่พอใจเนื่องจากเกรงว่าจะเลี้ยงลูกไม่ดี *** รู้สึกเหนื่อยท้อแท้และรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต

ส่วนประเด็นความต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตคู่กับคู่ครองเดิม 81.7% ตอบว่าไม่ต้องการ เพราะไม่อยากกลับไปมีปัญหาแบบเดิมๆ *** กำลังจะมีคู่ครองใหม่ *** รับไม่ได้กับชีวิตเดิมๆ และไม่อยากรื้อฟื้น ขณะที่อีก 4.9% ต้องการกลับไปใช้ชีวิตคู่แบบเดิมเพราะต้องการทำเพื่อลูก และคิดว่าคู่ยังมีความดีเหลืออยู่ อีกหนึ่งคำถามคือ เรื่องของความคิดที่จะมีคู่ครองใหม่ 55.3% ไม่ต้องการมีคู่ครองใหม่ เพราะพอใจกับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน *** อยากอยู่ลำพังกับลูก *** เข็ดกลัวการใช้ชีวิตแบบเดิม *** เกรงว่าลูกจะเข้ากับคู่ครองคนใหม่ไม่ได้ และอีก 14.9% ต้องการมีเพราะอยากมีคนคอยดูแลกันและกัน *** อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ *** อยากมีคนช่วยดูแลลูก *** มีความต้องการตามธรรมชาติและอยากเปิดโอกาสให้ตนเองได้หาคนใหม่ที่ดีกว่า

ในยุคนี้สังคมไทยมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวจำนวนมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งอาจทำให้พ่อหรือแม่ต้องเผชิญปัญหามากมาย แต่กระนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเรารู้จักที่จะทำใจ!!!

 

 

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

บริการฟังเพลงออนไลน์ ไม่มีบริการดาวน์โหลดเพลงทุกชนิด โปรดสนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่

เรื่องควรรู้สำหรับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ article
จูบของลูกน้อย article
ปัญหาการนอกใจและวิธีแก้ article
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข article
รถไฟ กับ ความรัก article
กิจกรรมสร้างสายใยแห่งรัก article
สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อต้อง “หย่า” article
ศาสตร์ในการทะเลาะกัน article
ชีวิตคู่หลังการนอกใจได้ผ่านพ้นไป article
คิดให้ดีก่อนหย่า article
ชีวิตคู่กับการให้อภัย article
วัยรุ่นในครอบครัวแตกแยก article
สามีนอกใจมีอะไรเป็นสาเหตุ article
ภาษารักทั้ง 9 article
ความโกรธ article
คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี article
แก่อย่างมีคุณค่า article
หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดา article
วิธีการสร้างเรือนรักที่สมบูรณ์แบบ article
พ่อ…ร่มไทรไม่ใช่ร่มตาล article
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ article
ชูรักคู่สมรส article
"เอดส์ลดหรือเพิ่ม……เริ่มที่ผู้ชาย" article
100 คำพูดดีๆ ที่พ่อแม่ควรพูด article
เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ article
จะป้องกันลูกไม่ให้เข้าแก๊งได้อย่างไร? article
ปราการแห่งทิฐิอุปสรรคแห่งรัก article
เทคนิคการเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น article
อยากรักให้ยืดต้องทำอย่างไร? article
เคล็ดลับ 5 ข้อ ในการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงระหว่างคู่ครอง article
พ่อแม่ ทะเลาะอย่างไรให้สร้างสรรค์ article
ทำไมผู้ชายจึงชอบมีเมียน้อย? article
ระแวง article
ความรักมิใช่การครอบครอง article
ลูกจ๋าแม่ขอโทษ article
เมื่อลูกมีแฟน article
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี article
ชีวิตคู่กับการเลี้ยงลูก article
การเตรียมลูกเข้าสู่วัยรุ่นที่ สดใส ร่าเริง และมีคุณภาพ article
พ่อแม่กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน article
เมื่อลิ้นกระทบฟันจะแก้ไขอย่างไร? article
“มันเจ็บที่หัวใจ” article
เคล็ดไม่ลับ 10 ประการในการมีชีวิตคู่ article
ข้อเขียนจากลูก แด่คุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรัก article
ความรักของเด็ก article
20 นิสัยไม่ดีสําหรับการใช้ชีวิตคู่ article
ปัญหาของผู้สูงอายุ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
.......กลับหน้าแรกคลิกที่นี่ครับ..:: กลับหน้าแรก ::..

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด