ReadyPlanet.com
dot dot
dot
"บ้านแห่งรัก" ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน
dot
bulletหน้าแรก
bulletสนามหน้าบ้าน
bulletห้องรับแขก
bulletห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่
bulletห้องหนังสือ
bulletห้องลูกๆ หลานๆ
bulletเรื่องน่ารู้
bulletเรื่องเล่าสอนใจ
bulletห้องสนทนา "บ้านแห่งรัก"
bulletส่งเมล์ถึง Webmaster
bulletท่านมีคำถามเรามีคำตอบ
bulletเพื่อนบ้านแลกลิ้งค์
bulletส่ง e-cardเพลง: Endless love
ศิลปิน: Jackie Chan & Kim Hee-Seon
ปัญหาการนอกใจและวิธีแก้ article

สาเหตุที่ทำให้

สามี-ภรรยา

นอกใจและวิธีแก้ปัญหา

                                   โชคจินดา

 

 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้พ่อเจ้าพระคุณสามี (มีเมียน้อย) และภรรยานอกใจ

 

ก็คงเป็นปัญหายอดฮิตที่ถูกถามและตอบกันมากที่สุดปัญหาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน สังคมไทย เพราะพฤติกรรมอย่างนี้มีมาช้านานแล้ว ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา และทำ ให้เกิดการสูณเสียมากมาย แม้กระทั่งบางครั้งยังเกินเลยไปถึงการสูณเสียซึ่งชีวิต เนื่องจาก เพราะความหึงหวง พฤติกรรมที่เป็นอยู่นี้ ผู้กระทำก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งไม่ดี จะทำให้ครอบ ครัวและคนที่ตัวเองรักเดือดร้อน รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดทั้งในแง่ของจรรยา ศิลธรรมและจริยธรรม  แต่ทั้งที่รู้ก็ยังพยายามเสาะแสวงหาและกระทำกันอยู่อย่างต่อเนื่อง (ส่วนใหญ่เกือบ 100% เกิดจากฝ่ายชาย) อะไรคือสาเหตุแท้จริงและเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรบ้าง

 

ถ้าเราจะลองมาช่วยกันค้นหาคำตอบและทำความเข้าใจว่า จริงๆแล้วทั้งหมดนี้มาจากสา เหตุอะไร เผื่อบางทีอาจจะพอมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งจะช่่วยทำให้สังคม ของครอบครัวและสังคมของชาติดีขึ้นได้บ้าง

 

สำหรับตัวผู้เขียนเอง คงไม่สามารถจะบอกได้แน่ชัดว่า พฤติกรรมที่สามีมีเมียน้อยและภรร ยานอกใจสามี มีมานานแล้วแค่ใหน เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไร แต่รู้อยู่แน่ๆว่า มีมานมนาน แล้วตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะได้อ่านหรือรับรู้จากประวัติที่ถูกกล่าวอ้างและถูกเขียนขึ้นเป็น วรรณกรรม เล่ากล่าวกันมาจากหลายๆชั่วชีวิตคน

 

เมื่อได้พิจารณาด้วยเหตุผลประกอบหลายๆอย่าง (จากความเข้าใจของผู้เขียนและข้อคิด จากบทความเรื่อง วิธีสร้างความรักด้วยการรู้จักตัวเอง) ก็พอจำแนกออกมาให้เห็นถึงสาเหตุ ของตัวปัญหาหลัก โดยแยกได้เป็นสองลักษณะคือ

 

1.     เกิดจากความมุ่งหมาย ที่เป็นความต้องการและความปรารถนา (intentional desire)

    

1.     ทางประเพณีนิยมและค่านิยมทางสังคม

2.     ทางพฤติกรรมของอุปนิสัยและบุึคลักษณะนิสัย

 

2.     เกิดจากเหตุจูงใจ (inducible desire) ด้วยสาเหตุของปัญหาการขัดแย้ง

 

1.     ที่ไม่ได้รับการสนองตอบทางความรัก

 

 

1 เกิดจากความมุ่งหมายทางประเพณีนิยมและค่านิยมทางสังคม

 

สำหรับในข้อนี้ ผู้เขียนจะขอแบ่งออกเพื่อชี้ให้เห็นเป็นสองส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เกิดจากประเพณีนิยม ถ้าเราจะมองย้อนกลับหลังไปถึงในสมัยโบราณ ผู้ชายมีเมีย น้อยเกิดจากการต้องการที่จะแสดงออกถึงความหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสัญญาลักษณ์ ของการมีอำนาจ บารมี บุญญาธิการและวาสนา เช่นพวกเจ้าผู้ัครองนคร กษัตริย์ ผู้มียศถา บันดาศักดิ์ เราจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการต่อสู้เพื่อขยายอำนาจ เมื่อได้รับชัยชนะ พวกเจ้าผู้ ครองนคร กษัตริย์ ก็จะเรียกร้องจากผู้แพ้ให้ต้องปฎิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ออกให้เห็นถึงความยอมรับว่ามีอำนาจเหนือกว่า และเพื่อเป็นการแสดงความสวามิภักดิ์และ จงรักภักดี ส่วนผู้มียศถาบัีนดาศักดิ์ก็จะได้รับเป็นลักษณะรางวัลตอบแทนความดีความชอบ สืบทอดอย่างนี้ตลอดมาในความเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จนกรายเป็นประเพณีนิยมซึ่งผู้ แพ้ต้องปฎิบัติให้กับผู้ชนะั ดังนั้นผู้ชายในสมัยนั้นจึงมีภรรยาหลายคน แ่ต่การมีภรรยาหลาย คนในกรณีนี้ จะเห็นได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการนอกใจโดยตรงหรือเนื่องจากความรัก แต่ด้วย เพราะความเป็นประเพณีที่ต้องการแสดงออกถึงการมีอำนาจเสียมากกว่า อย่างไรก็ดีนอก จากจะมีภรรยาน้อย ด้วยความเป็นประเพณีอย่างหนึ่งแล้ว ผู้ชายในสมัยนั้นยังมีภรรยาน้อย จากการยอมรับโดยสังคม ที่ว่าสามีมีสิทธิมากกว่าภรรยา มีอำนาจความเป็นผู้นำ มีสิทธิเด็ด ขาดในการปรกครองที่จะคิดหรือทำอย่างไรก็ได้ ตามความพอใจและเปิดเผย ซึ่งไม่มีใคร ในครอบครัวขัดแย้ง (ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในสังคมของ เจ้า ขุน มูลนายและพวกเศรษฐีมีเงิน) ดังนั้นเมื่อถูกใจหรือพอใจใครก็สามารถใช้ความมีอำนาจส่วนนี้ ความมีอำนาจทางสังคมและ ฐานะทางเศรษฐกิจ กระทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

 

ส่วนในสังคมประชาชนทั่วไป การที่สามีมีภรรยาน้อย ก็คงจะมีอยู่บ้างแต่อาจจะไม่มากนัก เพราะเนื่องจากขาดฐานะทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจสนับสนุน ซึ่งพอจะเห็นและเป็น เครื่องยืนยันได้จากการที่มีผู้เขียนในรูปของวรรณคดี ที่ชี้ให้เห็นว่าอย่างน้องคงจะต้องอิง ถึงพื้นฐานความเป็นจริงอยู่บ้าง เช่น ขุนช้าง - ขุนแผน, ไกรทอง เป็นต้น

 

ส่วนที่ 2 ค่านิยมทางสังคม หลังจากการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ในปี พ.ศ. 2475 ต่อ 2476 จึงได้มีการสถาปนาการปกครองแบบใหม่ในรูปของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งได้มีการตรากฏหมายให้สามีีหรือภรรยา มีคู่สมรสได้เพียงคนเดียว ด้วยเหตุของกฏหมาย ฉบับนี้จึงทำให้สามีไม่สามารถกระทำได้เหมือนก่อน แต่อย่างไรก็ดี ด้วยเพราะความเป็นสิ่ง ที่เคยทำจนเป็นความเคยชิน ผู้ชายก็ยังคงเสาะแสวงหาและปฎิบัติตามกันอย่างต่อเนื่อง จน กระทั่งปัจุบัน โดยเปลี่ยนจากความเป็นประเพณีนิยมมาเป็นค่านิยมทางสังคมที่ผู้ชายยังหา โอกาสมีเมียน้อย เพราะต้องการสนองตอบความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองส่วนหนึ่ง บวก กับค่านิยมซึ่งเป็นสิ่งยึดติดที่ต้องการแสดงความโอ้อวด ว่าการมีภรรยาน้อยจะแสดงถึงความ เป็นคนมีอำนาจ คนเก่ง มีอิทธิพล มีเสน่ห์ มีความสามารถ มีความภาคภูมิใจ มีหน้ามีตาใน วงสังคมที่จะได้รับการสรรเสริญเยินยอจากเพื่อนๆและคนที่อยู่ใกล้ชิด  ประกอบกับในสภาพ สังคมไทยปัจุบัน ซึ่งเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ต้องขวนขวายดิ้นรน มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเสาะ แสวงหาสามี ที่มีความพร้อมในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจ การงานและสังคม จึงยอมตนโดย ไม่คำนึงถึงว่าตัวเองจะได้มาหรือตกอยู่ในฐานะอะไร ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งทางค่านิ ยม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ชายที่เห็นแก่ตัว ขาดความรับผิดชอบ มีเมียน้อยง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ ดี ส่วนใหญ่จะเป็นการกระทำอย่างลับๆ ไม่เปิดเผยเหมือนเมื่อก่อน เพราะเกรงกลัวต่อภรรยา หรือกลัวว่าภรรยาอาจจะใช้สิทธิทางกฏหมายได้

 

 

2 เกิดจากความมุ่งหมายทางพฤติกรรมของอุปนิสัยและบุึคลักษณะนิสัย

 

คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยความเป็นสันดานประจำตัว ประกอบร่วมกับความ เป็นบุคลักษณะนิสัย จนกรายเป็นเอกลักษณะประจำตัวที่ใช้ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง คนที่มีพฤ ติกรรมเจ้าชู้มีเมียน้อย หรือหญิงนอกใจสามีจึงเกิดขึ้นมาจากสิ่งนี้ เพราะเนื่องจากขาดความ เข้าใจตัวเองในเรื่องของอุปนิสัยประจำตัว และบุคลักษณะที่เกิดจากภาพลักษณ์ที่เป็นความ ทรงจำเก่าๆ ซึ่งถูกเก็บสะสมไว้่จากประสพการณ์ จากสิ่งที่เคยเห็นหรือถูกใช้ปฎิบัติมาใน อดีต จึงนำมาปฏิบัติด้วยลักษณะการถูกครอบงำทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งสอดคร้องไปกับ สิ่งที่เป็นพลังผลักดันของสภาวะเหตุการณ์ สภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นขณะนั้น จนขาดทัก ษะทางการควบคุมหรือยับยั้งความรู้สึก และความต้องการที่เป็นจินตนาการของความรู้สึก และอารมณ์ตัวเอง

(เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจึงขอให้ย้อนกลับไปอ่านบทความที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ เรื่อง “วิธีสร้างความรักด้วยการรู้จักตัวเอง” ในส่วนที่เป็นอุปนิสัยและลักษณะนิสัย)

 

ข้อที่ 2 เกิดจากเหตุจูงใจทางปัญหาการขัดแย้งจากการไม่ได้รับการตอบสนอง ทางความรัก

 

ถ้าท่านผู้อ่านได้อ่านบทความเรื่อง “วิธีสร้างความรักด้วยการรู้จักตัวเอง” มาแล้ว ก็คงจะ ทราบดีว่า การที่สามีมีเมียน้อยหรือภรรยานอกใจนั้น เกิดจากการที่สามีและภรรยาปล่อยให้ ความรักซึ่งบันจุอยู่ในแต่ละห้องของหัวใจทั้ง 5 ห้องเหือดแห้งไป โดยไม่ได้รับการดูแลเอา ใจใส่ จึงทำให้เกิดความบาดหมางทางความรู้สึกและอารมณ์ เมื่อถูกสะสมขึ้นเลื่อยๆจนเป็น การยอมรับ และกรายเป็นความเชื่อจากพื้นฐานทางความรู้สึกของตัวเองว่า สามีหรือภรรยา ไม่ได้รัก หรือหมดความรักในตัวเองแล้ว และเนื่องด้วยโอกาสเดียวกันที่ต้องดำเนินชีวิตประ จำวัน ซึ่งต้องพบปะหรือเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปทั้งที่อยู่ใกล้ตัว ทั้งที่อยู่ในแวดวงธุระกิจการ งานและสังคม จากสภาพจิตใจที่กำลังแสวงหาความต้องการทางความรัก บวกกับสภาพที่ เป็นสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์สอดคร้องดังกล่าว เมือเจอคนที่ (คิดหรือเชื่อว่า) สามารถ สนองตอบและเติมความรักทั้ง 5 ที่ขอดแห้งไปได้ จะด้วยความเผอิญ เผอใจหรือความไม่ ตั้งใจก็ตาม จึงเป็นเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้สามีมีเมียน้อยและภรรยานอกใจ

 

แนวทางของการแก้ปัญหา

 

จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จึงเป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้อยู่ในสังคมทุกคน ควรจะให้ ความสำคัญในการที่จะต้องหาทางแก้ไข เพราะถ้าปล่อยไว้ให้เป็นไปตามสภาพที่เป็นอยู่ อย่างปัจุบัน สถาบันครอบครัวคงจะถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนย่อมจะต้องกระทบ กระเทือนถึงความมั่นคงของสถาบันครอบครัวชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นพฤติ กรรมที่เป็นตัวจักรในการทำให้สังคมเสื่อมถ้อย และก่อปัญหาสังคมต่อเนื่องที่เป็นอันตราย

อย่างยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะมีวิธีแก้ไขให้เบาบางหรือลดน้อยลงได้อย่างไร

 

การที่จะแก้ไข้ให้หมดไปจากสังคมเลยนั้น คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายหรืออาจชี้ให้เห็นได้เลยว่า เป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะสังคมไทย แต่อย่างไรก็ดีการที่จะเริ่มทำอย่างใดอย่างหนึ่งบ้าง ก็ ยังดีกว่าการไม่ทำอะไรเลย อีกประการหนึ่ง ผู้เขียนอยากขอให้ท่านผู้ที่กำลังตกอยู่ในปัญหา

เมื่อต้องการที่จะแก้ปัญหา โปรดกรุณาอย่ามองเรื่องนี้เพียงแค่ว่า เกิดขึ้นจากตัณหา ราคะ อย่างเดียว เพราะนั้นคือการมองปัญหาที่ปลายเหตุ แต่อยากให้มองลึกลงไปให้ถึงต้นตอ ของปัญหาว่า จริงๆแล้วอะไรคือสาเหตุเบื่องต้นที่เป็นตัวนำพาไปสู่การมีตัณหา ราคะ โดย พิจารณาและหาเป้าหมายให้ตรงจุด เพราะนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ดังนั้นสำหรับผู้ เขียนเองจึงอยากเสนอแนวทางถึงการมองปัญหาแบบวิเคราะห์ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยมี แนวทางการแก้ปัญหาคือ

 

1.     ส่วนที่กำหนดมาตราการโดยรัฐ

 

1.     รัฐสมควรจะต้องเป็นผู้เริ่มต้นกระทำการอย่างจริงจัง โดยการชี้ให้สังคมรู้ว่า

     จะเกิดความเสียหายอย่างไรขึ้นต่อสังคมโดยส่วนรวม

          2.  แก้กฎหมายครอบครัวให้มีการลงโทษทางอาญา และค่าเสียหายทางกฎ

               หมายแพ่งมากขึ้น (ในกรณีย์ที่มีการตัดสินว่าผิด)

 

2.     ส่วนที่ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

 

1.     ประการแรกผู้ประสพปัญหาเอง จะต้องมองปัญหาอย่างรอบคอบ โดยวิ เคราะห์ให้ออกว่า การที่สามี มีเมียน้อยหรือภรรยานอกใจ เกิดขึ้นจากสา เหตุใดเช่น

·        เกิดจากความตั้งใจตามลักษณะของประเพณีนิยมหรือตามค่านิยมทางสังคม

·        เกิดจากความตั้งใจตามลักษณะของอุปนิสัยและบุคลักษณะนิสัยประจำตัว

·        เกิดจาเหตุถูกจูงใจจากปัญหาของการขัดแย้ง ถึงการไม่ได้รับการตอบสนอง ทางความรัก

 

         2.  นำเอา วิธีสร้างความรักด้วยการรู้จักตัวเอง มาเป็นหัวใจในการนำความรักกลับคืนมาสู่ครอบครัว  (ถ้าท่านผู้อ่านยังไม่ได้อ่านผมขอแนะนำให้ไปหาอ่านได้่ จากบทความ วิธีสร้างความรักด้วยการรู้จักตัวเอง  เชิญคลิกได้เลยครับ และบทความฉบับสมบูรณ์ท่านสามารถติดต่อขอได้จาก webmaster ครับ)

 

บทสรุป

 

จะเห็นได้ว่าจากส่วนที่กำหนดมาตราการโดยรัฐนั้น ก็เป็นเพียงขั้นตอนในการปรามเพื่อป้อง กัน ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวร ส่วนการแก้ปัญหาถาวรนั้น คงจะมีอยู่วิธีเดียว คือ การสร้างพลังความรัก ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว ดังนั้นขอให้เรียกเวลาย้อนหลัง กลับไปถึงตอนที่กำลังเริ่มมีความรักหรือเวลาที่อยู่ในช่วงของการหลงรัก (in love) ว่าเรา สื่อภาษารักทั้ง 5ให้กันและกันอย่างใด จึงสามารถมัดใจผู้ชายคนนั้น หรือผู้หญิงสวยคนนี้ ให้ตัดสินใจเลือกที่จะรักเรา โดยยินยอมมาแต่งงานและอยู่ร่วม เพราะนั้นคือวิธีการแก้ปัญหา ที่ถูกต้องและดีที่สุด ซึ่งจะเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันทางความรักที่ถาวร ด้วยเพราะตาม สภาพความเป็นจริงทางธรรมชาติแล้ว เมื่อหญิงหรือชายได้รับสนองตอบทุกอย่างตามที่ใจ ปรารถนาและเกิดความรัก ก็จะไม่มีความต้องการแสวงหาจากที่อื่นอีก

 

 

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด

บริการฟังเพลงออนไลน์ ไม่มีบริการดาวน์โหลดเพลงทุกชนิด โปรดสนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ห้องพ่อแม่ - ญาติผู้ใหญ่

เรื่องควรรู้สำหรับพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ article
จูบของลูกน้อย article
เรื่องเศร้า...ของชีวิตคู่ article
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข article
รถไฟ กับ ความรัก article
กิจกรรมสร้างสายใยแห่งรัก article
สิ่งที่คุณภรรยาควรรู้เมื่อต้อง “หย่า” article
ศาสตร์ในการทะเลาะกัน article
ชีวิตคู่หลังการนอกใจได้ผ่านพ้นไป article
คิดให้ดีก่อนหย่า article
ชีวิตคู่กับการให้อภัย article
วัยรุ่นในครอบครัวแตกแยก article
สามีนอกใจมีอะไรเป็นสาเหตุ article
ภาษารักทั้ง 9 article
ความโกรธ article
คู่มือการเลี้ยงลูกให้ได้ดี article
แก่อย่างมีคุณค่า article
หน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรธิดา article
วิธีการสร้างเรือนรักที่สมบูรณ์แบบ article
พ่อ…ร่มไทรไม่ใช่ร่มตาล article
จูบใครคิดว่าไม่สำคัญ article
ชูรักคู่สมรส article
"เอดส์ลดหรือเพิ่ม……เริ่มที่ผู้ชาย" article
100 คำพูดดีๆ ที่พ่อแม่ควรพูด article
เลี้ยงลูกด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอ article
จะป้องกันลูกไม่ให้เข้าแก๊งได้อย่างไร? article
ปราการแห่งทิฐิอุปสรรคแห่งรัก article
เทคนิคการเป็นเพื่อนกับวัยรุ่น article
อยากรักให้ยืดต้องทำอย่างไร? article
เคล็ดลับ 5 ข้อ ในการหลีกเลี่ยงการโต้เถียงระหว่างคู่ครอง article
พ่อแม่ ทะเลาะอย่างไรให้สร้างสรรค์ article
ทำไมผู้ชายจึงชอบมีเมียน้อย? article
ระแวง article
ความรักมิใช่การครอบครอง article
ลูกจ๋าแม่ขอโทษ article
เมื่อลูกมีแฟน article
เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดี article
ชีวิตคู่กับการเลี้ยงลูก article
การเตรียมลูกเข้าสู่วัยรุ่นที่ สดใส ร่าเริง และมีคุณภาพ article
พ่อแม่กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน article
เมื่อลิ้นกระทบฟันจะแก้ไขอย่างไร? article
“มันเจ็บที่หัวใจ” article
เคล็ดไม่ลับ 10 ประการในการมีชีวิตคู่ article
ข้อเขียนจากลูก แด่คุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรัก article
ความรักของเด็ก article
20 นิสัยไม่ดีสําหรับการใช้ชีวิตคู่ article
ปัญหาของผู้สูงอายุ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
.......กลับหน้าแรกคลิกที่นี่ครับ..:: กลับหน้าแรก ::..

บริษัท ฟอร์จูน เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด